I profesja zakonna w Morasku – w służbie Chrystusa Króla dla Polonii

3 lipca 2022

W niedzielę 26 czerwca nasi współbracia klerycy Grzegorz Grabowski TChr, Bohdan Prysiarzny TChr, Wiktor Stankiewicz TChr i diakon Krzysztof De Bruijn TChr udali się do Moraska, aby uczestniczyć w uroczystości złożenia I ślubów zakonnych przez siostry Kingę, Roksanę, Justynę, Emilię, Katarzynę i Patrycję w Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, którego założycielem był nasz współbrat Ojciec Ignacy Posadzy TChr.

Eucharystii podczas której odbyła się profesja zakonna, przewodniczył Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Poloniii Zagranicznej ks. Krzysztof Olejnik TChr.

Zadaniem Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla jest uwielbienie Pana Boga przez naśladowanie Chrystusa królującego z tronu Krzyża oraz bezgraniczne przyjęcie nauki ewangelicznej i urzeczywistnianie Bożego prawa miłości, czego wyrazem jest troska o duchowe i materialne potrzeby polskich emigrantów. Charyzmat sióstr z Moraska i ich działalność misyjna są bardzo bliskie duchowi powołania samych chrystusowców, stąd częstym obrazem na parafiach w kraju i zagranicą, są siostry misjonarki i księża chrystusowcy wspólnie zabiegający o zbawienie dusz naszej Polonii.

Zdjęcia:

Misjonarki dla Polonii / filckr

https://www.flickr.com/photos/misjonarki/albums/72177720300107212