I Niedziela Adwentu

28 listopada 2021

Adwent, radosny czas oczekiwania na powtórne przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa, skupia nasze myśli na osobistym i wspólnym z całym Kościołem czuwaniu wobec zbliżającego się Królestwa Bożego.

Wraz z rozpoczynającym się kolejnym rokiem liturgicznym, na nowo z całym Kościołem, wyruszamy w ziemskie pielgrzymowanie i głęboką refleksję nad tajemnicą Chrystusa i Jego wcielenia. 

Trwając w ufności i nadziei, także i my czuwamy. I Niedziela Adwentu zgromadziła nas wokół stołu Pańskiego, by czerpać z obfitości Słowa Bożego i Najświętszego Sakramentu, oraz przygotowywać nasze serca w sposób uroczysty na nadchodzącą Radosną Nowinę. 

Dzisiejszej Mszy Świętej przewodniczył ks. Mateusz Socha TChr, referent powołań Towarzystwa Chrystusowego, który wspierany przez ks. Chrisa Czaplę TChr, prowadził w ostatnich dniach w murach naszego domu warsztaty dla Liturgicznej Służby Ołtarza z parafii prowadzonych przez księży chrystusowców w Polsce. Ponadto, jeden z uczestników warsztatów, przybył do nas z Niemiec, które są obecnie jednym z największych na świecie skupisk polonijnych. Także i oni, zgodnie z pełnioną przez siebie posługą, włączyli się aktywnie w życie liturgiczne naszej wspólnoty.