Gorzkie Żale

7 marca 2022

Zgodnie z wielowiekową tradycją, w niedziele Wielkiego Postu uczestniczymy w nabożeństwach Gorzkich Żali podczas których kazania pasyjne głosi nam ks. Tomasz Mikulak TChr, redaktor naczelny czasopisma Msza Święta, redaktor kalendarium serwisu internetowego oraz dyrektor Wieczystej Księgi Fundatorów w Domu Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu.

Rozważając Mękę naszego Pana, Jezusa Chrystusa, zwracamy swoją uwagę na ofiarę i cierpienia jakich z ludzkich rąk doznał nasz Zbawiciel, aby zgodnie z zapowiedziami wypełnić Boży plan Odkupienia wszystkich ludzi z niewoli grzechu.