Góra Tabor

3 września 2021

W dniach 27-28 sierpnia nasi współbracia, klerycy Wiktor Stankiewicz TChr, Krystian Smykla TChr, Bohdan Prysiażny i diakon Paweł Hałgas TChr, uczestniczyli i pomagali na tegorocznej Górze Tabor, największej młodzieżowej akcji duszpasterskiej, prowadzonej przez księży chrystusowców, a organizowanej przez Duszpasterstwo Powołań Księży i Braci Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, którego referentem jest ks. Mateusz Socha TChr. 

W tym roku, Góra Tabor odbyła się w miejscowości Klępino, znajdującej się w granicach parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Stargardzie, gdzie gospodarzem miejsca był ks. prob. Krzysztof Wąchała TChr. 

W to wydarzenie, tradycyjnie już, włączeni byli również świeccy wolontariusze, bardzo często z wcześniejszą obecnością na Górze Tabor, stanowiąc cenne wsparcie dla całości dzieła i dając piękno świadectwo swojego zaangażowania dla innych. 

W harmonogram dnia na Górze Tabor wpisane były między innymi:

  • Spotkanie z Panem Jezusem podczas Mszy Świętej 
  • Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie 
  • Konferencje o charakterze duchowym 
  • Zajęcia poświęcone wspólnemu bezpieczeństwu i pierwszej pomocy
  • Gra integracyjna przygotowana przez s. Annę Błaszczak MChR 
  • Gry zespołowe w terenie
  • Ognisko
  • Sztuka teatralna ukazująca odkrywczą i pouczającą drogę człowieka do Pana Boga 

Górę Tabor odwiedził także Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, ks. Krzysztof Olejnik TChr.

Zdjęcia:

Góra Tabor / facebook

https://www.facebook.com/gora.tabor