Góra Tabor – spotkanie młodzieży Chrystusa

1 lipca 2023

Góra Tabor – Spotkanie Młodzieży Chrystusa, impreza katolickiej młodzieży i akcja duszpasterska prowadzona przez księży i braci chrystusowców, po raz kolejny odbyła się w Mórkowie w dniach 26-30 czerwca, miejscu doskonale znanym nie tylko dla każdego chrystusowca, ale i wielu doświadczonym uczestnikom i wolontariuszom poprzednich Gór Tabor. 

Duszpasterstwo młodzieży prowadzone przez naszych współbraci w parafiach oraz sama znajomość tego wydarzenia na zewnątrz, owocuje chętnym i żywym uczestnictwem młodych, nadziei Kościoła, którzy w swój wolny czas wpisują takie wydarzenia jak Lednica 2000, Górę Tabor, a następnie Pielgrzymkę Warszawską do Częstochowy, przed oblicze Matki Bożej Jasnogórskiej, by wszędzie tam, pod opieką naszych współbraci, iść do samego Chrystusa i móc wkrótce samemu zanieść go innym. 

Wielu kleryków naszego seminarium ma już bogate doświadczenie z Górą Tabor i to zanim złożyli pierwszą profesję zakonną i przywdziali sutanny – najpierw uczestnicząc w tym wielkim wydarzeniu, a następnie służąc pomocą jako wolontariusze. 

W tym roku na młodych czekało mnóstwo atrakcji, zarówno dla ducha, jak i dla ciała. 

Wśród zajęć sportowych i rozrywki znalazły się:

  • mecze siatkówki 
  • tańce
  • gra terenowa – Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej
  • koncert ks. Macieja Czaczyka
  • warsztat pisania ikon

Modlitwa, konferencje, refleksja duchowa i spotkanie z Panem Jezusem:

  • codzienna Msza Święta, przyjęcie Pana Jezusa w postaci chleba eucharystycznego
  • adoracja Najświętszego Sakramentu 
  • piesza pielgrzymka z Mórkowa do Górki Duchownej do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia 
  • sakrament pokuty i pojednania 
  • świadectwa

…i  wiele innych

W organizację tegorocznej Góry Tabor, pod okiem referenta powołań ks. Sebastiana Stawiereja, zaangażowani byli nasi współbracia z roku V – dk. Alexander Łakomy SChr, dk. Bohdan Prusiarzny SChr oraz kl. Matthew Pajor SChr. W trakcie samego wydarzenia, Mórkowo odwiedzili również inni nasi klerycy.