Góra Tabor

3 lipca 2022

Góra Tabor – Spotkanie Młodzieży Chrystusa, impreza katolickiej młodzieży i akcja duszpasterska prowadzona przez księży i braci chrystusowców, odbyła się w tym roku w Mórkowie w dniach 27-30 czerwca, miejscu doskonale znanym nie tylko dla każdego chrystusowca, ale i wielu doświadczonym uczestnikom poprzednich Gór Tabor. 

Duszpasterstwo młodzieży prowadzone przez naszych współbraci w parafiach, oraz sama znajomość tego wydarzenia na zewnątrz, owocuje chętnym i żywym uczestnictwem młodych, nadziei Kościoła, którzy w swój wolny czas wpisują takie wydarzenia jak Lednica 2000, Górę Tabor, a następnie Pielgrzymkę Warszawską do Częstochowy, przed oblicze Matki Bożej Jasnogórskiej, by wszędzie tam, pod opieką naszych współbraci, iść do samego Chrystusa i móc wkrótce samemu zanieść go innym. 

Wielu kleryków naszego seminarium ma już bogate doświadczenie z Górą Tabor i to zanim złożyli pierwszą profesję zakonną i przywdziali sutanny – najpierw uczestnicząc w tym wielkim wydarzeniu, a następnie służąc pomocą jako wolontariusze. 

W tym roku, na młodych czekało mnóstwo atrakcji, zarówno dla ducha, jak i dla ciała. 

Wśród zajęć sportowych i rozrywki znalazły się:

  • mecze siatkówki 
  • gra terenowa przygotowana przez Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej 
  • ogniska
  • koncert Siewców Lednicy 

Modlitwa, refleksja duchowa i spotkanie z Panem Jezusem:

  • codzienna Msza Święta, przyjęcie Pana Jezusa w postaci chleba eucharystycznego
  • adoracja Najświętszego Sakramentu 
  • piesza pielgrzymka z Mórkowa do Górki Duchownej do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia 
  • sakrament pokuty i pojednania 
  • konferencja Ster na Miłość prowadzona przez Igę i Konrada Grzybowskich, którzy przybyli na Górę Tabor razem z dziećmi 
  • spotkanie z Ruchem Czystych Serc

…i  wiele innych

W organizację tegorocznej Góry Tabor pod okiem referenta powołań ks. Mateusza Sochy TChr, zaangażowani byli klerycy naszego seminarium Alexander Łakomy TChr, Krystian Smykla TChr i diakon Piotr Biber TChr. W trakcie samego wydarzenia, Mórkowo odwiedzili również inni nasi klerycy wraz z rektorem ks. Janem Hadalskim TChr i prefektem Pawłem Jasiną TChr. Mszy Świętej, kończącej Górę Tabor, przewodniczył Wikariusz Generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Bogusław Burgat TChr.