Ekonomia w służbie charyzmatu

19 lutego 2022

W sobotę 19 lutego w naszym seminarium odbyło się szkolenie ekonomiczno-administracyjne, przeznaczone dla kleryków IV i V roku, jakie poprowadził nasz wykładowca seminaryjny i Ekonom Generalny Towarzystwa Chrystusowego, ks. dr Marek Grygiel TChr.

Podczas szkolenia przedstawił on najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania przyszłych duszpasterzy w zakresie spraw ekonomicznych i administracyjnych, zarówno w środowisku parafialnym, jak i stricte zakonnym. 

Opierając się na dokumencie pt. Ekonomia w służbie charyzmatu i misji Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego z 2018 roku, przedstawił najnowsze wytyczne Kongregacji związane z odpowiedzialnym administrowaniem dobrami materialnymi w zgromadzeniu zakonnym. Praktyczna część szkolenia dotyczyła podstawowych procedur ekonomiczno-finansowych obowiązujących w Towarzystwie Chrystusowym m.in: ubezpieczenia osób duchownych, podatki, rozliczenia finansowe, odpowiedzialność za powierzone mienie itp.

Zdjęcia i relacja ze szkolenia: kl. Dominik Bieniek TChr