Egzamin EX UNIVERSA i obrona prac magisterskich

14 lutego 2023

Diakoni Towarzystwa Chrystusowego – nasi współbracia z roku VI – wraz z karmelitą bosym, swoim kolegą kursowym, przystąpili dziś do egzaminu EX UNIVERSA z całości zagadnień teologicznych, jakie poznawali na przestrzeni ostatnich lat podczas swojej formacji seminaryjnej, zarówno w murach sal wykładowych, jak i w praktyce życia duszpasterskiego. 

Również dzisiaj, obronili oni swoje prace magisterskie, stając się zarazem magistrami teologii, aby umiejętnie łącząc fides et ratio – wiarę i rozum – prowadzić ludzi do poznania Pana Boga oraz bronić prawd wiary, odwołując się do Objawienia, nauczania Kościoła i wspólnego wszystkim ludziom, dociekania rozumu.

Tytuły i zakres obronionych prac:

  • dk. Piotr Biber SChr: „Moralne implikacje wykorzystywania przestrzeni komunikacji medialnej w orędziach papieża Franciszka na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu” – z teologii moralnej
  • dk. Dominik Bieniek SChr: „Rozwój i znaczenie teologiczne Requiem na podstawie wybranych utworów muzycznych” – z teologii muzyki 
  • dk. Grzegorz Brzozowski-Zabost SChr: „Symbolika gestów Jezusa” (J 7, 53 – 8,11) – z teologii biblijnej
  • dk. Krzysztof De Bruijn SChr: „Formacja liturgiczno-muzyczna duchowieństwa i świeckich po Soborze Watykańskim II w świetle artykułów ks. Ireneusza Pawlaka opublikowanych w miesięczniku Msza Święta w latach 1966-90” – z liturgiki 
  • dk. Andrzej Pruszkowski OCD: „Ortodoksja i ortopraksja nocy ciemnej w ujęciu św. Jana od Krzyża” – z teologii duchowości 
  • dk. Bogusław Wielgoszewski OCD, który swój egzamin EX UNIVERSA zdał już uprzednio: „Relacja wiary i rozumu na drodze inicjacji chrześcijańskiej. Studium teologiczno-moralne na podstawie życia i wybranych dzieł św. Teresy Benedykty od Krzyża OCD” – z teologii moralnej

Kolejnym etapem w formacji kapłańskiej naszych współbraci będą majowe święcenia prezbiteratu. Gratulujemy im ich sukcesu na polu intelektualnym, modląc się zarazem, aby ich powołanie w naśladowaniu Chrystusa, wydawało jak najobfitsze owoce, zarówno w ich życiu, całej wspólnoty Kościoła, jak i tych do których będą oni posłani. 

Czas poprzedzający przyjęcie święceń prezbiteratu, nowi magistrowie teologii spędzą na tzw. praktykach diakońskich, związanych z codziennym funkcjonowaniem wspólnoty parafialnej i wspieraniu w tym dziele swoich współbraci duszpasterzy.