Chrystus Wodzem, Chrystus Królem!

20 listopada 2022

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego – 34 niedzielę okresu zwykłego – przypada Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, która jest zarazem uroczystością tytularną Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

Do tego ważnego dla nas wydarzenia, przygotowywaliśmy się poprzez modlitewne triduum i dzień skupienia, którego tematem była obecność Chrystusa Króla w naszym życiu. Triduum poprowadził ks. Zbigniew Wcisło SChr, który stoi na czele Prowincji pw. Matki Bożej Częstochowskiej, obejmującej duszpasterstwo emigracyjne Polaków we Francji, Hiszpanii i Portugalii. 

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, kiedy to rozważamy misterium odkupienia w perspektywie kończącego się roku liturgicznego, skupia nasze myśli wokół Królestwa Bożego i królowania naszego Pana, który poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie, wyrwał ludzkość z niewoli grzechu i panowania ciemności, dając nam już teraz radość z Jego nadchodzącego, wiecznego panowania.  Oparte jest ono nie na czysto ludzkich symbolach i sile, mających wymiar zewnętrzny, ale na Bożej prawdzie, sprawiedliwości, miłości i dobru, które stanowią autentyczne Królestwo Boże, przenikające człowieka od wewnątrz, poczynając od jego wiary i ducha. 

Wieczornej Mszy Świętej, wspólnej Eucharystii z udziałem naszych przyjaciół i dobrodziejów, przewodniczył Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, ks. Krzysztof Olejnik SChr, zaś homilię skierował do nas ks. dr Łukasz Wacław SChr. 

Następnie, wraz z przyjaciółmi i dobrodziejami naszego zgromadzenia, udaliśmy się do zakonnego refektarza na wspólną kolację, gdzie Przełożony Generalny wręczył medale za zasługi na rzecz Towarzystwa Chrystusowego, które otrzymali p. Mila Matveeva i p. Grzegorz Duszyński. 

Zarówno czas przygotowującego nas triduum, jak i sama uroczystość, były dla nas okazją do jeszcze częstszego i poprzedzonego refleksją wołania Króluj nam Chryste! oraz Przyjdź Królestwo Twoje, Panie!, poprzez które przekazywaliśmy innym ludziom zarówno pozdrowienie, jak i zanosiliśmy przed oblicze Boże nasze wspólne modlitwy i błagania. 

Tegoroczna uroczystość wpisana jest w czas 90 lat istnienia naszego zgromadzenia.