Arcybiskup Metropolita Poznański pośród uchodźców z Ukrainy w naszym domu

8 marca 2022

W związku z trwającą na Ukrainie wojną i napływem do naszego kraju uchodźców, Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej aktywnie uczestniczy w niesieniu pomocy potrzebującym we współpracy z władzami krajowymi i instytucjami charytatywnymi.

Nasz Dom Zakonny w Poznaniu w imieniu Konferencji Episkopatu Polski odwiedził dziś Arcybiskup Metropolita Poznański, Stanisław Gądecki. Na miejscu mógł on spotkać się z przebywającymi w naszych progach uchodźcami, którym staramy zapewnić się wszelką niezbędną opiekę i pomoc we współpracy z Caritasem Archidiecezji Poznańskiej; jego dyrektorem jest ksiądz Marcin Janecki. Wizytę ze strony naszego zgromadzenia, przyjął ksiądz Marcin Piaskowski, pełniący w naszej wspólnocie obowiązki Superiora Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu.

Ponieważ 8 marca to także Dzień Kobiet, obchodzony na całym świecie, Ksiądz Arcybiskup złożył ukraińskim kobietom życzenia, zaś jedna z dziewczynek wyrecytowała w podziękowaniu wiersz w języku ukraińskim o obrońcach Ojczyzny. Dzieci przedstawiły ponadto Księdzu Arcybiskupowi owoce swoich prac rysunkowych.

W pomoc uchodźcom od samego początku włączony jest Dom Główny Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu oraz seminarium, w sposób szczególny zaś nasi trzej współbracia pochodzący z Ukrainy, którzy znają język i potrzeby przebywających pośród nas ludzi. 

Obecnie, w naszych murach przebywa blisko 50 uchodźców z Ukrainy.

Więcej informacji na stronie Archidiecezji Poznańskiej:

http://archpoznan.pl/pl/spotkanie-metropolity-z-uchodzcami-wojennymi