Archidiecezjalne Dni Młodych na wyspie Wolin – warsztat graffiti

18 czerwca 2023

Podczas tegorocznych Archidiecezjalnych Dni Młodych na wyspie Wolin (8-10 czerwca, Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska), w których udział wzięli kl. Piotr Gutsche SChr i dk. Alexander Łakomy SChr.

W trakcie wydarzenia, bogatego w modlitwę, konferencje oraz sakramentalne spotkania z Panem Jezusem, odbywały się również warsztaty tematyczne, gdzie swoje stanowisko dotyczące praktycznej sztuki graffiti, prowadził kl. Piotr, dzieląc się z zainteresowanymi swoimi umiejętnościami i doświadczeniem.

Współczesna sztuka w służbie ewangelizacji, jest jedną z form dialogu i przekazu informacji o Panu Bogu najmłodszemu i nierzadko poszukującemu odpowiedzi na wiele pytań pokoleniu Kościoła.

Więcej informacji i zdjęć z wydarzenia:

http://ichtis.info/fotogalerie/39