90 lat Towarzystwa Chrystusowego

12 września 2022

8 września 1932 roku Prymas Polski August Hlond powołał do życia Towarzystwo Chrystusowe, powierzając mu szczególną misję w Kościele, jaką nieprzerwanie od 90 lat, jest duszpasterska troska o życie duchowe polskich emigrantów na całym świecie. 

To wielkie dzieło, powierzył on realizacji Ojcu Ignacemu Posadzemu SChr, który z własnego doświadczenia, doskonale znał niełatwy los Polaków żyjących poza granicami Ojczyzny, a którzy swoją wiarę, byli w stanie podtrzymać tylko dzięki obecności polskiego kapłana.

Po dziś dzień, realizujemy wielki testament naszego Założyciela, kształcąc i formując przyszłych duszpasterzy polskich emigrantów. 

Aby uczcić 90 lat istnienia naszego zgromadzenia, zebraliśmy się w czwartek 8 września w kaplicy Domu Głównego w Poznaniu, by pod przewodnictwem Metropolity Poznańskiego Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, uczestniczyć we wspólnej Eucharystii i dziękować Panu Boga za istnienie naszego Towarzystwa i dar powołania, na którego drogach, duchem ofiary, pragniemy dążyć do własnego uświęcenia, troszcząc się o wiarę i duchowe potrzeby polskich emigrantów. Księdza Arcybiskupa w progach naszego domu, powitał Superior, ks. Ryszard Szymanik SChr

Ta wielka dla wszystkich chrystusowców uroczystość, zgromadziła wokół nas przedstawicieli Kościoła, w tym Ordynariusza Polowego Wojska Polskiego, księdza biskupa Wiesława Lechowicza, kapłanów diecezjalnych oraz członków zgromadzeń zakonnych. Obecni byli ponadto przyjaciele i dobrodzieje Towarzystwa Chrystusowego, którzy od lat wspierają naszą misję w Kościele i dzieła prowadzone zagranicą. 

Kaplica w Domu Głównym wypełniona była wieloma naszymi współbraćmi, którzy dla sprawowania Najświętszej Ofiary w 90 lat naszego istnienia, przybyli do nas ze swoich placówek duszpasterskich z kraju i zagranicy. Obecni byli członkowie Rady Generalnej, zaś całość zgromadzenia, reprezentował Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego, ks. Krzysztof Olejnik SChr. 

W podziękowaniu za 90 lat opieki duszpasterskiej nad naszymi rodakami na świecie, nieprzerwanej przez II wojnę światową i okres komunistyczny, Towarzystwo Chrystusowe zostało odznaczone Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Więcej informacji o odznaczeniu:

https://www.prezydent.pl/prezydent/kompetencje/ordery-i-odznaczenia/odznaczenia/medal-stulecia-odzyskanej-niepodleglosci

Wybrane zdjęcia: Danuta Witkowska