Msza żałobna i pogrzeb zmarłego papieża Benedykta XVI

5 stycznia 2023

W czwartek 5 stycznia w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego uczestniczyliśmy w mszy żałobnej sprawowanej w intencji zmarłego papieża Benedykta XVI, wielkiego teologa, który swoim życiem i nauczaniem dawał świadectwo prawdom naszej wiary i prowadził Kościół jako wierny uczeń naszego Pana i następca świętego Piotra. 

Mszy Świętej przewodniczył Wikariusz Generalny ks. Bogusław Burgat SChr, zaś homilię wygłosił Prefekt Seminarium ks. Paweł Jasina SChr.

Poprzez media, oglądaliśmy również dzisiejszą transmisję uroczystości pogrzebowej w Watykanie, kiedy to pożegnaliśmy zmarłego papieża.

Jego nauczanie towarzyszyło nam zarówno w prywatnym życiu i zainteresowaniach, jak i podczas wielu spotkań z teologią, która jest jedną z głównych dróg naszej formacji kapłańskiej. Aby pozostać wiernymi słowom, które papież Benedykt XVI głosił o Panu Bogu oraz stworzonym przez Niego świecie w swoich licznych dziełach i wypowiedziach, musimy żyć jednym – Ewangelią – i tak jak on odczytywać ją w duchu wiary, nadziei i miłości, aby jego przykładem stać się autentycznymi Cooperatores Veritatis – Współpracownikami Prawdy. 

Zdjęcia:

Vatican News

https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2023-01/papiez-ojcze-w-twoje-rece-powierzamy-jego-ducha.html

https://www.vaticannews.va/pl.html

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2023-01/pope-at-funeral-benedict-may-your-joy-now-be-complete.html

https://www.vaticannews.va/en.html