Wybory seminaryjne

20 października 2022

W środę 19 października w naszej wspólnocie odbyły się wybory samorządu seminaryjnego. 

Ustępujący ze swoich funkcji klerycy V roku – Alexander Łakomy SChr, Matthew Pajor SChr i Bohdan Prysiarzny SChr – przekazali swoje obowiązki nowo wybranym przedstawicielom pochodzącym z kursu IV: 

Dziekan – kl. Kamil Smyk SChr 

Ceremoniarz – kl. Krystian Smykla SChr

Gospodarz – kl. Piotr Gutsche SChr 

Ponadto, nowo wybrany Ceremoniarz wskazał Sacelana, który przez najbliższy rok wspierał go będzie w przygotowywaniu i przebiegu czynności liturgicznych, a został nim kl. Wiktor Stankiewicz SChr z roku III.

Miłym i przyjętym już w naszym seminarium akcentem wyborów, było wzajemne przekazanie sobie przedmiotów, które symbolizują poszczególne funkcje i trwale wpisały się w pewien kod kulturowy naszych kleryków. Z kolei, wieloletnią już tradycją, był dowolny strój uczestników, który na przestrzeni lat przybierał formę wcielania się w różnego rodzaju postaci, co postanowiła kontynuować część naszych kleryków.

Zadaniem wybranego samorządu jest reprezentowanie współbraci w trakcie formacji seminaryjnej, przedkładanie nowych pomysłów i potrzeb, ułatwianie współpracy z przełożonymi, a także wykonywanie codziennych obowiązków wiążących się z przydzielonym odcinkiem życia w seminarium. 

Tego samego dnia wybraliśmy również dziekanów kursowych, którymi zostali:

II rok – kl. Augustyn Kozieratskyi SChr

III rok – kl. Wiktor Stankiewicz SChr

IV rok – kl. Kamil Smyk SChr, łączący jednocześnie funkcję dziekana całego seminarium

V rok – kl. Matthew Pajor SChr

VI rok – dk. Dominik Bieniek SChr, jako tzw. Dziekan Wieczysty, nawiązując do długiej tradycji seminaryjnej ostatniego kursu formacji kapłańskiej

Tegoroczne wybory organizowali klerycy roku III – Grzegorz Grabowski SChr, Wiktor Stankiewicz SChr i Bartosz Zaryczny SChr – którzy już w przyszłym roku ubiegać się będą o głosy swoich współbraci.

Wszystkim naszym współbraciom, którzy od tej chwili będą nadawać ton życia seminaryjnego, życzymy wielu owoców ich pracy, przyczyniającej się do pogłębienia ducha wspólnoty, braterskiej miłości oraz promowania dobrego imienia seminarium i samego Towarzystwa Chrystusowego.