Rekolekcje z Ruchem Czystych Serc w Gródku nad Dunajcem

19 sierpnia 2022

W dniach 9 lipca – 17 sierpnia w Gródku nad Dunajcem odbywały się rekolekcje Ruchu Czystych Serc adresowane do osób w wieku 16-35 lat w których uczestniczył również nasz współbrat dk. Grzegorz Brzozowski-Zabost TChr, wspomagając w tym dziele organizatorów. 

W programie rekolekcji znajdowały się między innymi:

  • codzienna Msza Święta
  • adoracja wspólnotowa oraz nocna indywidualna dla chętnych
  • konferencje głoszone z zakresu duchowości, relacji chłopak-dziewczyna, czystości, pracy nad sobą, zagrożeń duchowych i szereg innych 
  • praca w grupach
  • możliwość spowiedzi oraz rozmowy z kapłanem, siostrą zakonną, zaproszonymi gośćmi i animatorami świeckimi
  • spacery grupowe, rekreacja sportowa, integracja oraz czas wolny, szczególnie spędzony na wspólnej rekreacji 

Konferencje głoszone były między innymi przez ks. Mieczysława Piotrowskiego TChr (Redaktora naczelnego “Miłujcie się!”), ks. Jerzego Molewskiego TChr (opiekuna RCS), lokalnych opiekunów RCS, ks. Adama Anuszkiewicza, s. Marię Kwiek USJK, a także inne osoby.

Nieodłącznymi atrybutami, które towarzyszyły rekolektantom były Pismo Święte i różaniec, który umożliwiały medytację na Słowem Bożym oraz indywidualną i wspólną modlitwę. 

Ruch Czystych Serc jest inicjatywą nawiązującą do słów Pana Jezusa z Kazania na Górze, ukazanych na kartach Ewangelii św. Mateusza:

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą, Mt 5,8

Ideą ruchu jest propagowanie życia opartego na chrześcijańskiej miłości, czystości i wolności od różnego rodzaju nałogów i pokus, jako świadomego i wolnego wyboru człowieka, pragnącego zachować wspólnotę z Bogiem. Patronką ruchu jest błogosławiona Karolina Kózkówna, która w obronie czystości oddała swoje własne życie.

Nasza wspólnota seminaryjna dwukrotnie włączyła się w wakacyjne dzieło Ruchu Czystych Serc: w dniach 30 lipca – 5 sierpnia w rekolekcjach na Górze Świętej uczestniczył kl. Bartosz Zaryczny TChr. 

Więcej informacji:

https://rcs.org.pl/aktualnosci/letnie-rekolekcje-rcs-2022/