40 lat pracy ks. prof. Bernarda Kołodzieja TChr w naszym seminarium

23 marca 2022

Dziś przypada 40 lat pracy naukowej i objęcia kierownictwa archiwum Towarzystwa Chrystusowego przez ks. prof. UAM dr. hab. Bernarda Kołodzieja TChr, który w naszym seminarium, prowadzi dla nas zajęcia z zakresu historii Kościoła, historii naszego zgromadzenia, a na przestrzeni lat także i patrologii. 

W formacji rozpoczynających swoją drogę zakonną i kapłańską chrystusowców, nieocenioną pomocą jest książka autorstwa księdza profesora, która przybliża nam ducha naszych współbraci oraz wysiłki kardynała Augusta Hlonda i Ojca Ignacego Posadzego w ocaleniu i rozkwicie naszego zgromadzenia przeznaczonego dla opieki duszpasterskiej polskich emigrantów:

  • Dzieje Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców 1939-1948

Dziś, zjednoczeniu na Mszy Świętej, dziękowaliśmy za służbę księdza Bernarda Panu Bogu, Kościołowi i naszemu zgromadzeniu, prosząc dla niego o dalszą Bożą opiekę i nieustanne zmierzanie do świętości.

List z podziękowaniami za wkład w naukowy dorobek zgromadzenia dla księdza Bernarda od Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego, ks. Krzysztofa Olejnika TChr, odczytał Wikariusz Generalny, ks. Bogusław Burgat TChr. Zawarte w nim słowa końcowe, jakimi była łacińska maksyma historia magistra vitae est – historia jest nauczycielką życia – najlepiej oddają wagę i znaczenie dziedziny jakiej nasz współbrat poświęcił wielką część swojego życia, a która służy Panu Bogu w dziele prowadzenia Jego pielgrzymującego przez wieki Kościoła. 

Podziękowanie Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego, ks. Krzysztof Olejnika Tchr dla ks. prof. Bernarda Kołodzieja TChr – plik do odczytu po naciśnięciu w link:

ks. Bernard Kolodziej TChr 40-lecie – podziekowanie