30-ta rocznica sakry biskupiej Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego

27 marca 2022

W sobotę 26 marca w Bazylice Archikatedralnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu obchodziliśmy 30 lat święceń biskupich Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego, który od 2002 roku prowadzi powierzoną mu metropolię przez św. Jana Pawła II.

Ksiądz Arcybiskup przed przyjęciem święceń biskupich otrzymał gruntowne wykształcenie w zakresie teologii biblijnej w Rzymie i Jerozolimie, a następnie, pracował w kraju jako wykładowca akademicki, prowadząc bogate życie naukowe w służbie Kościoła. Jego nauczanie wyłożone w homiliach, jest zawsze osadzone na mocnych fundamentach Objawienia Bożego ukazanego człowiekowi na kartach Pisma Świętego.

Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego, Katedra, jak i instytucje kościelne Archidiecezji Poznańskiej, znajdują się na Ostrowie Tumskim w bardzo bliskim sąsiedztwie, dzięki czemu nasza znajomość i współpraca są szczególnie żywe i intensywne. 

Wspólna Eucharystia podczas której dziękowaliśmy Panu Bogu za powołanie i posługę Księdza Arcybiskupa, zgromadziła wiernych i pasterzy Kościoła, w tym Prymasa Polski, Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego Wojciecha Polaka. Homilię wygłosił biskup kaliski Damian Bryl, który uprzednio pełnił obowiązki biskupa pomocniczego Archidiecezji Poznańskiej. 

Księdzu Arcybiskupowi w dniu jego jubileuszu życzyliśmy wielu sił, owoców wiary i obfitych plonów pasterskiej posługi w służbie powierzonej mu metropolii, czemu daliśmy wyraz liczną obecnością członków naszej rodziny zakonnej, w tym także i naszego seminarium.