Przyjęcie posługi akolitatu

6 marca 2022

W dniach 2-5 marca w naszej wspólnocie zakonnej odbywały się rekolekcje wielkopostne, które zakończyły się w sobotę wieczorem przyjęciem przez kleryków III roku posługi lektoratu. 

Nasza radość z tego ważnego w życiu seminarium wydarzenia, znalazła swoją kontynuację i dzisiaj, w I Niedzielę Wielkiego Postu, w przyjęciu przez kleryków IV roku – Aleksandra Łakomego, Matthew Pajora i Bohdana Prysiarznego – posługi akolitatu, jaką otrzymali z rąk Wikariusza Generalnego Towarzystwa Chrystusowego, ks. Bogusława Burgata TChr. 

Posługa akolitatu jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu kandydatów na drodze do kapłaństwa, potwierdzając zarazem, że przyszły kapłan stawia kolejne kroki w swojej formacji i jest gotowy na przyjęcie nowych zadań, jakie ufnie powierza mu wspólnota Kościoła. 

Akolita ustanowiony jest aby usługiwał przy ołtarzu oraz pomagał kapłanowi i diakonowi; przygotowuje on ołtarz i naczynia liturgiczne, a w razie potrzeby, rozdaje wiernym Komunię Świętą jako szafarz nadzwyczajny. Ponadto, wykonuje on inne właściwe i powierzone mocą ustanowienia zadania.