Rekolekcje wielkopostne i przyjęcie posługi lektoratu

5 marca 2022

W dniach 2-5 marca w naszym Domu Głównym w Poznaniu, począwszy od hymnu do Ducha Świętego, O Stworzycielu, Duchu, przyjdź, odbyły się rekolekcje wielkopostne prowadzone przez ks. Mariusza Sokołowskiego TChr, naszego współbrata, który na co dzień pracuje w Radiu Maryja, zaś poprzednio zajmował się duszpasterstwem naszej Polonii w Australii. 

Tematem przewodnim rekolekcji były słowa Świętego Pawła, Apostoła Narodów:

Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus (Ga 2,20)

Ten czas wewnętrznego skupienia, wypełniony był całodziennym silencium, który pomagał nam w duchowej refleksji nad własnym zaangażowaniem w okres Wielkiego Postu, lekturą Pisma Świętego, adoracją Najświętszego Sakramentu, oraz osobistą modlitwą i rachunkiem sumienia. 

Rekolekcje zakończyliśmy Mszą Świętą, sprawowaną przez Wikariusza Generalnego Towarzystwa Chrystusowego, ks. Bogusława Burgata TChr, podczas której współbracia z roku III, klerycy – Paweł Grzegorzewski, Piotr Gutsche, Patryk Jaroszek, Kamil Smyk i Krystian Smykla – przyjęli posługę lektora, która ustanowiona jest do czytania słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym; powierzone mu jest szczególne zadanie kształcenia dzieci i dorosłych w wierze oraz przygotowywanie ich do godnego przyjmowania sakramentów. Ponadto, lektorowi przysługują inne zadania i uprawnienia, zarówno w liturgii, jak i poza nią. Wielką pomocą dla naszych braci duszpasterzy w parafiach, stają się lektorzy w czasie praktyk wielkanocnych, kiedy to mogą oni błogosławić pokarmy. 

Z uwagi na czytane przez lektora słowo Boże, charakterystycznym dla ustanowienia tej posługi jest wręczenie lektorowi Pisma Świętego, czemu towarzyszą słowa:

Przyjmij księgę Pisma Świętego i wiernie przekazuj słowo Boże, aby coraz mocniej działało w sercach ludzkich.