25-lecie kapłaństwa księdza Rektora

14 maja 2024
W uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa, świętowaliśmy 25-lecie kapłaństwa naszego ks. Rektora Jana Hadalskiego SChr.
Uroczystej Mszy św. przewodniczył sam Jubilat, który dziękował dobremu Bogu za lata swojej pasterskiej posługi. Homilię wygłosił ks. Andrzej Orczykowski SChr, który ukazał podobieństwo kapłańskiej posługi ks. Rektora, do misji, jego patrona – św. Jana Chrzciciela. Kaznodzieja starał się ukazać Boże działanie w posłudze kapłańskiej naszego przełożonego.

Ks. Rektor wypowiedział słowa wdzięczności Panu Bogu za dar powołania kapłańskiego, oraz ufność w Bożą opatrzność, co wyraził między innymi na swoim obrazku jubileuszowym, gdzie zawarł słowa z Ps 25, jak sam zaznaczył, te same, które miał na obrazku prymicyjnym:
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń,
Boże i Zbawco w Tobie mam nadzieję.
(Ps 25,4-5)

Po Mszy św. udaliśmy się do zakonnego refektarza, gdzie mogliśmy złożyć ks. Rektorowi życzenia i wspólnie świętować.