Matka Boża Częstochowska w progach naszego domu

5 stycznia 2022

Powrót ze świątecznego wypoczynku zaczął się dla naszej wspólnoty bardzo wyjątkowo, bowiem od 5 do 6 stycznia wspólnota Domu Głównego oraz Seminarium przeżywa nawiedzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, jaki odwiedza obecnie wiernych i ich wspólnoty na terenie Archidiecezji Poznańskiej. 

Oczekiwanie na przybycie Cudownego Obrazu zintensyfikowaliśmy dniem skupienia, który poprowadził ks. Karol Kozłowski TChr. 

Ikonę przywitaliśmy po zakończonym dniu skupienia o godzinie 11:15 przy bramie naszego domu, po czym wprowadziliśmy ją do kaplicy Domu Głównego. Uroczystość Nawiedzenia rozpoczęła Mszą świętą, której przewodniczył Przełożony Generalny ks. Krzysztof Olejnik TChr. Uczestniczyli w niej oprócz mieszkańców domu i seminarium także Siostry Wspólnej Pracy oraz posługujący w agendach mieszczących się w Domu Głównym. Ufamy, że peregrynacja przyniesie błogosławione owoce dla naszego Towarzystwa w przededniu 90. rocznicy jego powstania i Kapituły Generalnej Nadzwyczajnej.