Wielkie Antyfony Adwentowe

18 grudnia 2021

Począwszy od 17, aż do 23 grudnia naszemu modlitewnemu oczekiwaniu na przyjście Pana, towarzyszą tzw. Wielkie Antyfony Adwentowe. Pochodzą one z Liturgii Godzin i są krótkimi wersetami poprzedzającymi hymn Magnificat, odmawiany podczas każdych Nieszporów. Magnificat jest dziękczynieniem Maryi za łaskę cudownego poczęcia Chrystusa. Wielkie antyfony tych dni wykonywane są w liturgii Mszy Świętej jako werset w aklamacji Alleluja przed Ewangelią.

Wielkie antyfony w wykonaniu kleryków naszej scholi seminaryjnej:

O SAPIENTIA

https://www.youtube.com/watch?v=WkswEXRplx4&feature=youtu.be

O ADONAI

https://www.youtube.com/watch?v=QIRtIaOM-R8

O RADIX

https://www.youtube.com/watch?v=0x7rl-BaHtU

O CLAVIS

https://www.youtube.com/watch?v=bG0kcM3CF5s

O ORIENS

https://www.youtube.com/watch?v=UQ_YWL8oNsQ

O REX GENTIUM

https://www.youtube.com/watch?v=DP7tfPPLX5g

O EMMANUEL

https://www.youtube.com/watch?v=LIRwkXyVuSk

ERO CRAS – odpowiedź Chrystusa na wołanie Kościoła

Każda z 7 antyfon składa się z krótkich, zawierających trzy lub cztery wersy płomiennych wezwań modlitewnych. Zaczyna się od wezwania do przychodzącego Chrystusa, zawsze poprzedzonego wołaniem: „O”. Stąd też często używana nazwa: Wielkie antyfony adwentowe „O”. Wezwanie nigdy nie nazywa Chrystusa po imieniu, lecz określa opartymi na Starym Testamencie metaforami literackimi: „Mądrość, która wyszła z ust Najwyższego”, „Adonai, wódz Izraela”, „Korzeń Jessego”, „Klucz Dawida”, „Wschód”, „Król narodów” oraz „Emmanuel”.

Centrum i treścią wołania Kościoła do Chrystusa jest słowo „Veni – Przyjdź”. Czasownik ten poprzedza nacechowane optymizmem i nadzieją zapowiedzi z Wielkich antyfon adwentowych „O”.

Z Wielkich antyfon „O” zbudowany jest hymn na Adwent „Veni, Veni Emmanuel” („Przyjdź, przyjdź, Emmanuelu”). Gdy przeczytamy początkowe słowa antyfon w odwrotnej kolejności, utworzą one akrostych. Biorąc pierwsze litery od słów: Emmanuel (O Emmanuelu – Emmanuel czyli „Bóg z nami”), Rex (O Królu narodów), Oriens (O Wschodzie), Clavis (O Kluczu Dawida), Radix (O Korzeniu Jessego), Adonai (O Adonai, Wodzu Izraela) i Sapientia (O Mądrości), otrzymamy łacińskie zdanie :

E R O  C R A S

– które można przetłumaczyć jako Będę jutro, co łatwo odczytać jako zapowiedź nadejścia Mesjasza.