Przystanek Jezus

2 sierpnia 2021

W dniach 26 lipca – 1 sierpnia, klerycy naszego seminarium – Paweł Grzegorzewski TChr, Piotr Gutsche TChr i Grzegorz Brzozowski-Zabost TChr – brali udział w jednym z największych wydarzeń ewangelizacyjnych w naszym kraju, jakim był tegoroczny Przystanek Jezus w Makowicach i Płotach na Pomorzu Zachodnim, gdzie znajduje się parafia prowadzona przez księży chrystusowców p.w. Przemienienia Pańskiego.

W trakcie tych pełnych radości dni, wielu poszukujących Chrystusa ludzi, zwłaszcza młodych, mogło otworzyć się na dobrodziejstwo płynące z sakramentów, ze szczególnym znaczeniem codziennej Eucharystii i rachunku sumienia, zmierzającego do sakramentu pokuty i pojednania. Dzieło ewangelizacji prowadzili księża, osoby życia konsekrowanego, klerycy, jak i liczni zaangażowani świeccy. 

Czas ten pokazał wielu ludziom na jak wiele sposobów potrafi działać i przemawiać Duch Święty, który nieustannie ożywia Kościół Chrystusa na ziemi. Stąd, odbywały się różnorakie konferencje zbliżające i prowadzące do Pana Boga, rozważano Słowo Boże, jak i z pełnym zapałem śpiewano pieśni religijne i dawano spontaniczne wyrazy uwielbienia Stwórcy.

Wierzymy, że te piękne dni, które zbliżyły cały szereg ludzi, zaowocują posiewem Bożego ziarna i zbiorem duchowych plonów w tych, którzy uczestniczyli w tegorocznym Przystanku Jezus, zanosząc światło Chrystusa swoim bliskim i wszystkim, którzy Go poszukują.

Wybrane zdjęcia:

Przystanek Jezus / Facebook

Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach / Facebook