109. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Dzień modlitw za zmarłych chrystusowców w naszym seminarium

24 września 2023

Trwamy w naszym rekolekcyjnym skupieniu wraz z ks. Krystianem Sammlerem, który w codziennych konferencjach i homiliach pobudza nas do refleksji nad naszym życiem duchowym, powołaniem i drogą do kapłaństwa w służbie Kościoła i Towarzystwa Chrystusowego, abyśmy okiem pastoralisty – księdza rekolekcjonisty – nie wahali się wskazać Panu Bogu, aby to właśnie nas posłał do pełnienia swojej zbawczej woli. 

Jednocześnie, dbamy o to, aby pamiętać czym żyje Kościół i nasza rodzina zakonna. W przypadający 109. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, modlimy się za wszystkich, którzy opuszczają swoje domy i emigrują, szczególnie za naszych rodaków, aby mogli odnaleźć swoje miejsce w świecie, gdzie będą mogli w pokoju oddawać cześć Panu Bogu i trwać w Jego miłości. 

Ponadto, tak jak w każde rekolekcje, odwiedziliśmy groby naszych zmarłych współbraci, księży i braci chrystusowców, spoczywających na cmentarzu na poznańskim Miłostowie, którzy całe swoje życie oddali dla sprawy zbawienia dusz polskich emigrantów i pełnienia misji zgromadzenia. Zarówno tam, jak i w naszej kaplicy seminaryjnej, zanosiliśmy nasze prośby w ich intencjach, prosząc o radość życia wiecznego dla nich i o ich orędownictwo za nami w niebie.