100-lecie Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy

31 stycznia 2022

W niedzielę 30 stycznia, z okazji 100-lecia Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi nasza wspólnota seminaryjna: rektor, ks. Jan Hadalski TChr, prefekt, ks. Paweł Jasina TChr, oraz klerycy Krzysztof De Bruijn TChr i Bohdan Prysiarzny TChr, udali się do Kościoła św. Jana Jerozolimskiego w pobliżu Jeziora Maltańskiego, aby włączyć się w te radosne dla całego Kościoła obchody i wziąć udział w uroczystym Magnificat, oraz Te Deum, razem z Wikariuszem Generalnym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, Bogusławem Burgatem TChr i innymi współbraćmi naszego zgromadzenia.

Nasi współbracia dziękowali Panu Bogu za dzieło jakie prowadzą siostry wspólnej pracy, a które na co dzień pracują między innymi w naszym Domu Głównym w Poznaniu, prosząc dla nich o wszelkie potrzebne łaski w jego kontynuowaniu, oraz aby ich powołanie w realizacji charyzmatu wypełnione było Bożym błogosławieństwem i ojcowską opieką.

Dziękczynnej Eucharystii przewodniczył biskup Grzegorz Balcerek z archidiecezji poznańskiej, który jest odpowiedzialny w niej za wspólnoty życia konsekrowanego.

Więcej informacji:

https://www.chrystusowcy.pl/kalendarium/poznanskie-uroczystosci-jubileuszu-stulecia-istnienia-zgromadzenia-siostr-wspolnej-pracy-od-niepokalanej-maryi

Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi

https://www.siostrywspolnejpracy.pl/

Zdjęcie:

D. Witkowska / Wydawnictwo Hlondianum