Wykładowcy 14 września 2015 wyświetleń: 11784

Wykładowcy

2015/2016

o. dr Adam Adamski OCr
Filozofia przyrody ożywionej

o. prof. PWTW dr hab. Piotr Aszyk SJ
Historia filozofii

o. prof PWTW dr Marek Blaza SJ
Teologia dogmatyczna

mgr Barbara Bednarek
Język polski
Język rosyjski
Wykład monograficzny

o. prof. PWTW dr Marek Blaza SJ
Teologia dogmatyczna

ks. mgr Bogusław Burgat SChr
Wstęp do filozofii
Historia filozofii 

o. prof. PWTW dr Adam Filipowicz SJ
Filozofia

o. prof. PWTW dr hab. Dariusz Gardocki SJ
Teologia dogmatyczna

ks. dr Marek Grygiel SChr
Historia Kościoła
Proseminarium
Zagadnienia emigracyjne

ks. dr Jan Hadalski SChr
Liturgika

dr Jakub Isański
Wykład monograficzny

prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz
Filozofia przyrody nieożywionej

s. dr. Ewa Kaczmarek MChr
Historia kościoła

ks. dr Dariusz Kaliński
Teologia dogmatyczna

mgr Katarzyna Keńska-Lewandowska
Język angielski 

dr Mariusz Kerste
Wychowanie fizyczne

dr inż. Adrian Kliks
Informatyka

dr hab. Waldemar Kmiecikowski
Filozofia Boga
Metafizyka
Historia filozofii

ks. prof. UAM dr hab. Bernard Kołodziej SChr
Historia Koscioła
Historia Emigracji

ks. dr Bogusław Kozioł SChr
Teologia życia duchowego

ks. prof. UP dr hab. Ryszard Kozłowski COr
Antropologia filozoficzna
Religiologia

mgr inż. Anna Krystkowiak
Prawo oświatowe

mgr Henryk Krystkowiak
Zasady BHP w pracy szkolnej

o. prof. PWTW dr hab. Zbigniew Kubacki SJ
Teologia dogmatyczna

ks. dr Andrzej Łysy SChr
Wstęp do teologii
Teologia moralna

dr Katarzyna Maciejewska
Katechetyka
Dydaktyka katechetyczna

ks. dr Dariusz Mazurkiewicz
Prawo kanoniczne
Praktyki kancelaryjne
Praxis confessionis

ks. mgr lic. Robert Nalepka SChr
Muzyka kościelna
Fonetyka
Emisja głosu

mgr lic. Katarzyna Nastał
Język łaciński
Język grecki

ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech Necel SChr
Teologia ruchów emigracyjnych
Prawo kanoniczne 

mgr Anna Nowacka-Kościelniak
Język hiszpański

ks. prof. PWTW dr hab. Stanisław Ormanty SChr
Wstęp do Pisma Świętego
Egzegeza Nowego Testamentu
Teologia biblijna

ks. dr hab. Andrzej Pryba MSF
Teologia pastoralna
 

inż. dr hab. Mirosław Rucki
Archeologia biblijna

mgr Dorota Rydz
Język niemiecki 

o. prof. UAM dr hab. Borys Soiński OFM
Psychologia
Psychologia pastoralna

ks. dr Jarosław Staszewski SChr
Historia sztuki
Konserwacja zabytków

ks. dr Tadeusz Talik SChr
Teoria poznania
Metodologia

o. dr Józef Wcisło OMI
Egzegeza Nowego Testamentu
Egzegeza Starego Testamentu

o. dr Sebastian Wiśniewski OMI
Homiletyka
Teologia przepowiadania

o. dr hab. Adam Wojtczak OMI
Teologia dogmatyczna

mgr Wojciech Wyszogrodzki
Język włoski

ost. aktualizacja: 2016-12-04
cofnij drukuj do góry