Wykładowcy

Wykładowcy 14 września 2015 wyświetleń: 18749

Wykładowcy

2015/2016

o. dr Adam Adamski COr
Filozofia przyrody ożywionej
Religiologia

o. prof. PWTW dr hab. Piotr Aszyk SJ
Historia filozofii
Etyka

dr Marek Baliński
Medycyna pastoralna

o. dr Michał Baranowski OFM Conv
Egzegeza Starego Testamentu

mgr Barbara Bednarek
Język polski
Język rosyjski
Wykład monograficzny

o. dr Marek Blaza SJ
Teologia dogmatyczna

ks. mgr Bogusław Burgat SChr
Wstęp do filozofii
Historia filozofii

ks. prof. dr hab. Bogdan Czyżewski
Patrologia

o. prof. PWTW dr hab. Dariusz Gardocki SJ
Teologia dogmatyczna

ks. dr Marek Grygiel SChr
Historia Kościoła
Środki społecznego komunikowania
Proseminarium

ks. dr Jan Hadalski SChr
Liturgika

prof. UAM dr hab. Jakub Isański
Wykład monograficzny (socjologia migracji)

prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz
Filozofia przyrody nieożywionej

ks. dr Paweł Jasina SChr
Teologia dogmatyczna
Wstęp do teologii

s. dr Ewa Kaczmarek MChR
Historia Kościoła

ks. dr Dariusz Kaliński
Teologia dogmatyczna

mgr Katarzyna Keńska-Lewandowska
Język angielski

mgr Jolanta Kiszka
Język francuski

dr Mariusz Kerste
Wychowanie fizyczne

dr hab. inż. Adrian Kliks
Informatyka

dr hab. Waldemar Kmiecikowski
Wstęp do filozofii
Historia filozofii
Metafizyka
Filozofia Boga
Logika

ks. prof. UAM dr hab. Bernard Kołodziej SChr
Historia Koscioła
Historia emigracji

o. dr hab. Ignacy Kosmana OFM Conv
Homiletyka

ks. dr Bogusław Kozioł SChr
Teologia życia duchowego
Patrimonium Towarzystwa

o. dr Łukasz Krauze OMI
Homiletyka

mgr inż. Anna Krystkowiak
Prawo oświatowe

mgr inż. Henryk Krystkowiak
Zasady BHP w pracy szkolnej

o. prof. PWTW dr hab. Zbigniew Kubacki SJ
Teologia dogmatyczna

ks. dr Andrei Lysy SChr
Teologia moralna
Seksuologia

ks. dr Paweł Łobaczewski
Psychologia rozwojowa

dr Katarzyna Maciejewska
Katechetyka
Dydaktyka katechetyczna

ks. dr Dariusz Mazurkiewicz
Prawo kanoniczne
Praktyki kancelaryjne
Praxis confessionis

ks. dr Paweł Melczewski SChr
Egzegeza Nowego Testamentu

ks. mgr lic. Robert Nalepka SChr
Muzyka kościelna
Fonetyka pastoralna
Emisja głosu

mgr lic. Katarzyna Nastał
Język łaciński
Język grecki

ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech Necel SChr
Teologia ruchów emigracyjnych
Prawo kanoniczne

ks. mgr lic. Andrzej Orczykowski SChr
Wykład monograficzny

ks. prof. PWTW dr hab. Stanisław Ormanty SChr
Egzegeza Nowego Testamentu

dr Beata Panfil
Język Hiszpański

ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba MSF
Teologia pastoralna

inż. dr hab. Mirosław Rucki
Elementy archeologii biblijnej

ks. dr Bartłomiej Sobierajski
Teologia biblijna
Wstęp do Pisma Świętego

o. prof. UAM dr hab. Borys Soiński OFM
Psychologia

prof. US dr hab. Andrzej Sowiński
Pedagogika

ks. dr Jarosław Staszewski SChr
Historia sztuki
Konserwacja zabytków

ks. dr Dawid Stelmach
Katolicka Nauka Społeczna

ks. dr Tadeusz Talik SChr
Teoria poznania
Metodologia

o. dr Maciej Tomaszewski SJ
Praxis confessionis

o. prof. UAM dr hab. Adam Wojtczak OMI
Teologia dogmatyczna

ks. mgr lic. Łukasz Wacław SChr
Prawo kanoniczne

ost. aktualizacja: 2019-12-12

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

61-108 Poznań
ul. Panny Marii 4
tel. (061) 64 72 100
Alior Bank 26 2490 0005 0000 4600 5132 4307
2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone