Wykładowcy

Wykładowcy 14 września 2015 wyświetleń: 16126

Wykładowcy

2015/2016

o. dr Adam Adamski OCr
Filozofia przyrody ożywionej

o. prof. PWTW dr hab. Piotr Aszyk SJ
Historia filozofii

o. dr Michał Baranowski OFM Conv
Teologia dogmatyczna

mgr Barbara Bednarek
Język polski
Język rosyjski
Wykład monograficzny

ks. dr Ireneusz Blank
Homiletyka

o. dr Marek Blaza SJ
Teologia dogmatyczna

ks. mgr Bogusław Burgat SChr
Wstęp do filozofii
Historia filozofii 

ks. prof. dr hab. Bogdan Czyżewski
Patrologia

o. prof. PWTW dr hab. Dariusz Gardocki SJ
Teologia dogmatyczna

ks. dr Marek Grygiel SChr
Historia Kościoła
Proseminarium

ks. dr Jan Hadalski SChr
Liturgika

dr Jakub Isański
Wykład monograficzny (socjologia)

o. dr Artus Filipowicz SJ
Praxis confessionis

prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz
Filozofia przyrody nieożywionej

ks. mgr lic. Paweł Jasina SChr
Teologia dogmatyczna

ks. dr Dariusz Kaliński
Teologia dogmatyczna

mgr Katarzyna Keńska-Lewandowska
Język angielski 

dr Mariusz Kerste
Wychowanie fizyczne

dr inż. Adrian Kliks
Informatyka

dr hab. Waldemar Kmiecikowski
Filozofia Boga
Metafizyka
Historia filozofii

ks. prof. UAM dr hab. Bernard Kołodziej SChr
Historia Koscioła
Historia Emigracji

ks. dr Bogusław Kozioł SChr
Teologia życia duchowego

mgr inż. Anna Krystkowiak
Prawo oświatowe

mgr Henryk Krystkowiak
Zasady BHP w pracy szkolnej

o. prof. PWTW dr hab. Zbigniew Kubacki SJ
Teologia dogmatyczna

ks. dr Andrei Lysy SChr
Wstęp do teologii
Teologia moralna

ks. dr Paweł Łobaczewski
Psychologia rozwojowa

dr Katarzyna Maciejewska
Katechetyka
Dydaktyka katechetyczna

ks. dr Dariusz Mazurkiewicz
Prawo kanoniczne
Praktyki kancelaryjne
Praxis confessionis

ks. dr Paweł Melczewski SChr
Egzegeza starego i nowego Testamentu

ks. mgr lic. Robert Nalepka SChr
Muzyka kościelna
Fonetyka
Emisja głosu

mgr lic. Katarzyna Nastał
Język łaciński
Język grecki

ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech Necel SChr
Teologia ruchów emigracyjnych
Prawo kanoniczne

ks. mgr lic. Andrzej Orczykowski SChr
Wykład monograficzny

ks. prof. PWTW dr hab. Stanisław Ormanty SChr
Wstęp do Pisma Świętego
Egzegeza Nowego Testamentu
Teologia biblijna

ks. dr hab. Andrzej Pryba MSF
Teologia pastoralna
 

inż. dr hab. Mirosław Rucki
Archeologia biblijna

o. prof. UAM dr hab. Borys Soiński OFM
Psychologia
Psychologia pastoralna

ks. dr Jarosław Staszewski SChr
Historia sztuki
Konserwacja zabytków

ks. dr Dawid Stelmach
Katolicka nauka społeczna

ks. dr Tadeusz Talik SChr
Teoria poznania
Metodologia

o. dr hab. Adam Woltczak OMI
Teologia dogmatyczna

mgr Wojciech Wyszogrodzki
Język włoski

ost. aktualizacja: 2017-10-04

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

61-108 Poznań
ul. Panny Marii 4
tel. (061) 64 72 100
Alior Bank 26 2490 0005 0000 4600 5132 4307
2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone