Studia 22 kwietnia 2013 wyświetleń: 37276

Formacja intelektualna stawia za główny cel pogłębioną znajomość prawd Bożych oraz gruntowne wykształcenie w dziedzinie wiedzy filozoficznej i teologicznej. Stąd obejmuje ona wprowadzenie w tajemnice odkupienia i Kościoła, dwuletnie studia filozofii chrześcijańskiej, czteroletnie studia teologii oraz praktyczne wprowadzenie w pracę duszpasterską.

Ogólne naukowe przygotowanie kapłańskie uzupełnia się w Towarzystwie wiadomościami uwzględniającymi szczególne jego posłannictwo. Poszerza się więc zakres wykładów teologii pastoralnej o problemy migracyjne, a nadto pogłębia się znajomość języków obcych, kultury i warunków społeczno-politycznych krajów, w których mamy pracować.

/Ustawy Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej/

ost. aktualizacja: 2013-04-29
cofnij drukuj do góry