Slideshow

Slideshow 9 maja 2019 wyświetleń: 377

Wyznanie wiary kandydatów do święceń diakonatu

9 maja kandydaci do święceń diakonatu, klerycy V kursu: Wojciech Kułach i Dominik Matuszewski, złożyli wyznanie wiary zgodnie z formułą zatwierdzoną przez Stolicę Apostolską i Kodeksem Prawa Kanonicznego oraz przysięgę wierności i deklarację wolności w przyjęciu święceń. "Tak przyrzekam, tak ślubuję, tak przysięgam, tak niech mi dopomoże Bóg i Jego Ewangelia, której dotykam moimi rękami" - oświadczyli, a potem złożyli własnoręczne podpisy pod przeczytanymi dokumentami. Publiczne złożenie wyznania wiary i przysięgi wierności nauce Kościoła jest wymagane od wszystkich mających przyjąć święcenia. Ma ono zapewnić czystość nauczania nowych diakonów i prezbiterów.

W dniach 14-21 maja, kandydaci do diakonatu razem z diakonami przygotowującymi się do przyjęcia święceń kapłańskich: Michałem Armatysem, Karolem Bajem, Romanem Melnykiem i Maksymilianem Ślusarczykiem - odbyli w Paradyżu rekolekcje przed przyjęciem święceń, które wygłosił ks. Dariusz Mazurkiewicz, rektor Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu, wykładowca prawa kanonicznego w naszym seminarium. 21 maja w poznańskiej katedrze kandydaci przyjmą święcenia prezbiteratu i diakonatu. Szafarzem święceń będzie ks. bp Damian Bryl.

aktualizowano: 2019-07-17
Wszystkich rekordów:

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

61-108 Poznań
ul. Panny Marii 4
tel. (061) 64 72 100
Alior Bank 26 2490 0005 0000 4600 5132 4307
2020 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone