Slideshow

Slideshow 19 maja 2020 wyświetleń: 421

Święcenia diakonatu i prezbiteratu

Od dziś nasza rodzina zakonna i cała wspólnota Kościoła, cieszy się z nowych kapłanów - święcenia prezbiteratu z rąk księdza biskupa Grzegorza Balcerka z archidiecezji poznańskiej, przyjęli Wojciech Kułach TChr i Krzysztof Zubek TChr, którzy uprzednio pełnili posługę diakonów. 

Ponadto, nasz współbrat Chris Czapla TChr przyjął święcenia diakonatu, który jest pierwszym z trzech stopni sakramentu święceń. Odtąd służyć on będzie Kościołowi  między innymi przy udzielaniu chrztu, przechowywaniu i rozdzielaniu Eucharystii, asystowaniu i błogosławieniu w imieniu Kościoła związkom małżeńskim, udzielaniu Wiatyku umierającym, czytaniu wiernym Pisma świętego, nauczaniu i napominaniu ludu, przewodniczeniu nabożeństwu i modlitwie wiernych, sprawowaniu sakramentaliów, przewodniczeniu obrzędowi żałobnemu i pogrzebowemu. 

Słowo powitania do księdza biskupa, skierował rektor naszego seminarium, ks. dr Jan Hadalski TChr. Po Mszy Świętej wręczono nowo wyświęconym dokumenty potwierdzające uzyskanie święceń diakonatu i prezbiteratu, a podziękowanie dla księdza biskupa za przybycie i skierowane słowo Boże, złożył przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, ks. Krzysztof Olejnik TChr, który uczestniczył w uroczystości święceń wraz z członkami Rady Generalnej. 

Ważnym akcentem, wpisującym się w tegoroczne święcenia kapłańskie, jest stulecie narodzin wielkiego Polaka, św. Jana Pawła II, który dla naszych współbraci jest przykładem gorliwej wiary, zaufania Maryi, a jednocześnie przywiązania do całego piękna i wartości, jakie każdy z nas może uzyskać dzięki umiłowaniu ojczyzny i wpisać je trwale do swojego życia. 

Nasi współbracia dzięki formacji seminaryjnej i zakonnej, od momentu przekroczenia progu domu nowicjackiego w Mórkowie, nieustannie kroczą drogą, którą jako pierwszy wyznaczył sam Pan Jezus Chrystus. Tak jak pierwsi apostołowie byli Jego uczniami, tak i oni kontynuować będą Boże dzieło zmierzając do własnego uświęcenia i wskazania ludziom drogi zbawienia. Wielkim testamentem do wykonania pozostają dla nich ponadto słowa naszego założyciela, kardynała Augusta Hlonda: Wszystko dla Boga, wszystko dla dusz! 

Z uwagi na ograniczenia związane z epidemią, święcenia odbyły się w naszej seminaryjnej kaplicy w Domu Głównym w Poznaniu, w obecności rodziców i rodzeństwa nowo wyświęconych. Nie mogli przybyć nasi współbracia z kraju i zagranicy, którzy tradycyjnie uczestniczyli w tym ważnym dla naszego zgromadzenia wydarzeniu. Całość można było oglądać na żywo przez transmisję w serwisie YouTube. Zachęcamy do obejrzenia całości:

https://www.youtube.com/watch?v=t32meph_if0

Przemówienie powitalne księdza rektora Jana Hadalskiego TChr, można pobrać w zamieszczonym pliku pdf.


 
aktualizowano: 2020-05-20
Wszystkich rekordów:

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

61-108 Poznań
ul. Panny Marii 4
tel. (061) 64 72 100
Alior Bank 26 2490 0005 0000 4600 5132 4307
2020 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone