Slideshow

Slideshow 22 maja 2018 wyświetleń: 743

Neoprezbiterzy i diakoni Towarzystwa Chrystusowego - 22 maja 2018 odbyła się uroczystość święceń młodych Chrystusowców!

We wtorek, 22 maja, z rąk Jego Ekscelencji ks. bpa Zdzisława Fortuniaka, biskupa pomocniczego seniora archidiecezji poznańskiej, święcenia kapłańskie przyjęli: ks. Mieczysław Dusza, ks. Wojciech Mula, ks. Michał Ogrodnik, ks. Grzegorz Suski i ks. Przemysław Syguła. Święcenia diakonatu otrzymali: dk. Michał Armatys, dk. Karol Baj, dk. Roman Melnyk i dk. Maksymilian Ślusarczyk.

Uroczystą Eucharystię koncelebrowali przełożeni Towarzystwa Chrystusowego z Przełożonym Generalnym ks. Ryszardem Głowackim na czele, prowincjałowie Towarzystwa Chrystusowego, Ks. Rektor i wychowawcy seminaryjni, wielu naszych współbraci chrystusowców z różnych stron świata oraz zaprzyjaźnieni kapłani diecezjalni i zakonni. Były też siostry i bracia zakonni, klerycy i nowicjusze oraz oczywiście rodzice, rodzeństwo, rodzina i przyjaciele nowo wyświęconych.

Święcenia są dla nas, kleryków, wielką uroczystością. Przez siedem lat formacji przygotowujemy się, by w tym dniu świadomie i z mocą wyrazić zgodę na oddanie swojego życia Bogu w tej niezwykle pięknej i wymagającej posłudze. Rok po roku obserwujemy naszych starszych współbraci, którzy przyjmują święcenia diakonatu i prezbiteratu, a potem opuszczają seminarium i wyruszają do pracy duszpasterskiej. Rok po roku my sami podczas katedralnej uroczystości święceń powoli zbliżamy się do ołtarza. W nowicjacie siedzimy jeszcze w ławkach wśród wiernych. W pierwszych latach seminarium jesteśmy już w prezbiterium lub pełnimy zadania pomocnicze w katedrze: trzymamy insygnia biskupie, pomagamy ubierać księży, ustawiamy ministrantów w procesji, kierujemy ruchem w katedrze, podajemy mikrofon i księgi liturgiczne. W trzecim roku seminarium, jako ustanowieni lektorzy, czytamy słowo Boże i prowadzimy komentarz podczas uroczystości. Rok później, już jako ustanowieni akolici, przygotowujemy dary na ołtarzu katedralnym, usługujemy biskupowi, puryfikujemy naczynia liturgiczne po Eucharystii. Na piątym roku otrzymujemy święcenia diakonatu i stoimy już po bokach biskupa podczas Mszy św., wykonując posługi przynależne diakonowi. Rok później przyjmujemy święcenia kapłańskie i stajemy ramię w ramię razem z ponad setką kapłanów wokół Chrystusowego ołtarza, by koncelebrować swoją pierwszą Mszę św., pod przewodnictwem biskupa, który właśnie udzielił nam święceń. Z roku na rok coraz intensywniej przeżywamy tę uroczystość. Jesteśmy pewniejsi i spokojniejsi w trakcie liturgii, a coraz poważniejsze funkcje, które nam przynależą, coraz bardziej wprowadzają nas w misterium Chrystusa. W katedrze, podczas uroczystości święceń, Duch św. działa w sposób absolutnie niezwykły i nieopisany. Długo zapamiętamy pokój i radość, które były udziałem wszystkich uczestników tegorocznej liturgii.

Pan Bóg posyła robotników na swoje żniwo, obdarzając ich mocą Ducha Świętego, zaufaniem i miłością. Kapłani mają w imieniu Chrystusa składać Jego ofiarę, a także razem z Chrystusem składać w ofierze samych siebie oraz głosić Ewangelię, aby każdy człowiek poprzez ich posługę mógł znaleźć drogę do Boga. 22 maja 2018 r. powiększyło się grono szafarzy sakramentów świętych w Kościele i przybyło tych, którzy w duszpasterskiej posłudze zaniosą Chrystusa Polakom przebywającym poza granicami naszej Ojczyzny. Modlimy się o łaskę gorliwości i wytrwałości dla naszych starszych współbraci - zarówno kapłanów, jak i diakonów. Niech będą wierni Chrystusowi i Kościołowi, i wytrwale strzegą tego wielkiego daru, który otrzymali od Boga.

* * *

W środę, 23 maja 2018 r. neoprezbiterzy odprawili dwie Msze prymicyjne w naszej seminaryjnej kaplicy - jedną z udziałem mieszkańców Domu Głównego, drugą - z Przyjaciółmi i Dobrodziejami naszego Zgromadzenia. Przewodniczyli, koncelebrowali, głosili słowo Boże, konsekrowali i błogosławili nas specjalnym prymicyjnym błogosławieństwem. Przeżyliśmy ten dzień w radości i prawdziwym wzruszeniu, widząc ich w nowej roli, wchodzących pewnie i gorliwie w kapłańską posługę. Choć za kilka dni wyjadą na przydzielone im miejsca posługi duszpasterskiej, pozostają z nami w naszych modlitwach i wdzięcznej pamięci. Niedługo do nich dołączymy.

Zdjęcie główne: ©Danuta Witkowska
Galeria zdjęć ze święceń

aktualizowano: 2018-10-24
Wszystkich rekordów:

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

61-108 Poznań
ul. Panny Marii 4
tel. (061) 64 72 100
Alior Bank 26 2490 0005 0000 4600 5132 4307
2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone