Slideshow

Slideshow 11 lipca 2019 wyświetleń: 854

Nowy Przełożony Generalny i Zarząd Towarzystwa Chrystusowego

Klerycy przebywają na wakacyjnych praktykach i urlopach, a tymczasem w Domu Głównym w Poznaniu w dniach 8-16 lipca odbywała się XIII Kapituła Generalna Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Podczas obrad Kapituły wybierany jest nowy Zarząd Towarzystwa i podejmowanych jest wiele strategicznych dla zgromadzenia decyzji. Dnia 11 lipca 2019 r., w święto św. Benedykta opata, Kapituła Generalna wybrała nowego Przełożonego Generalnego. Został nim ks. Krzysztof Olejnik SChr, dotychczasowy prowincjał Prowincji pw. NSPJ w Wielkiej Brytanii i Republice Irlandii. Szczególnie cieszymy się z tego wyboru, ponieważ nowy Ksiądz Generał jest dobrze znany niemal wszystkim klerykom, bardzo cenimy jego życzliwość i otwartość. Jako członek poprzedniej Rady Generalnej wielokrotnie spotykał się z nami w nowicjacie i seminarium. W nowicjacie, z własnej inicjatywy, odbywał z nami serię spotkań-wykładów, podczas których opowiadał nam o pracy Chrystusowca za granicą, w Anglii i Irlandii, przekazując nam wiele cennych uwag, nieocenioną wiedzę praktyczną, znaną Księdzu Generałowie z autopsji, z codziennego prowadzenia parafii na Wyspach Brytyjskich. Byliśmy i jesteśmy bardzo wdzięczni Księdzu Generałowi za to wspaniałe wprowadzenie w życie i posługę Chrystusowca, za codzienną życzliwość i wsparcie w seminarium oraz życzymy wielu łask Bożych, darów Ducha św. i opieki Matki Bożej Królowej Towarzystwa Chrystusowego w nowych zadaniach, które zostały Księdzu Generałowi powierzone.

11 lipca Kapituła wybrała też Wikariusza Generalnego naszego Zgromadzenia, którym został dotychczas piastujący to stanowisko ks. Bogusław Burgat SChr - nasz seminaryjny wykładowca. W kolejnym głosowaniu wybrano też czterech radnych generalnych. Pierwszym Radnym Generalnym został ks. Zbigniew Regucki SChr, kolejni radni odpowiednio: ks. Marek Grygiel SChr, ks. Zbigniew Kutnik SChr oraz ks. Matthew Gardziński SChr. Serdecznie gratulujemy, bardzo się cieszymy i polecamy cały Zarząd Panu Bogu w naszych modlitwach.

Serdecznie dziękujemy też i polecamy Bożej opiece ustępujący Zarząd, a szczególnie ks. Ryszarda Głowackiego SChr, który był przez ostatnie sześć lat naszym Przełożonym Generalnym. Jesteśmy bardzo wdzięczni za ten czas i pamiętamy w modllitwach.

Szczegółowe informacje na temat Kapituły oraz życiorysy nowych Przełożonych Zgromadzenia 

aktualizowano: 2019-11-22
Wszystkich rekordów:

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

61-108 Poznań
ul. Panny Marii 4
tel. (061) 64 72 100
Alior Bank 26 2490 0005 0000 4600 5132 4307
2020 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone