Slideshow

Slideshow 17 maja 2018 wyświetleń: 396

Dnia 10 maja kandydaci do diakonatu złożyli wyznanie wiary, a od 15 do 22 maja odbywali rekolekcje przed święceniami prezbiteriatu i diakonatu.

W czwartek, 10 maja, podczas uroczystego nabożeństwa Nieszporów, kandydaci do święceń diakonatu, klerycy V kursu: Michał Armatys, Karol Baj, Roman Melnyk i Maksymilian Ślusarczyk złożyli wyznanie wiary zgodnie z formułą zatwierdzoną przez Stolicę Apostolską i Kodeksem Prawa Kanonicznego oraz przysięgę wierności i deklarację wolności w przyjęciu święceń. "Tak przyrzekam, tak ślubuję, tak przysięgam, tak niech mi dopomoże Bóg i Jego Ewangelia, której dotykam moimi rękami" - oświadczyli, a potem złożyli własnoręczne podpisy pod przeczytanymi dokumentami. Publiczne złożenie wyznania wiary i przysięgi wierności nauce Kościoła jest wymagane od wszystkich mających przyjąć święcenia. Ma ono zapewnić czystość nauczania nowych diakonów i prezbiterów.

W dniach 15-22 maja, kandydaci do diakonatu razem z obecnymi diakonami: Mieczysławem Duszą, Wojciechem Mulą, Michałem Ogrodnikiem, Grzegorzem Suskim i Przemysławem Sygułą - odbyli w Mórkowie rekolekcje przed przyjęciem święceń, które głosił ks. Jan Hadalski SChr. Tak spędzili ostatnie dni, a nawet godziny przed święceniami kapłańskimi i diakonatu, które odbędą się w poznańskiej katedrze 22 maja. Szafarzem święceń będzie ks. bp Zdzisław Fortuniak.

W tym szczególnym czasie otoczmy kandydatów do święceń naszą gorącą modlitwą!

aktualizowano: 2018-06-18
Wszystkich rekordów:

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

61-108 Poznań
ul. Panny Marii 4
tel. (061) 64 72 100
Alior Bank 26 2490 0005 0000 4600 5132 4307
2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone