Slideshow

Slideshow 2 lipca 2018 wyświetleń: 248

Chrystusowcy na wakacjach! Mamy urlopy, praktyki, kursy językowe, rekolekcje, pielgrzymki. Spotkamy się w drodze. Do zobaczenia!

Po udanej sesji klerycy rozpoczynają zasłużony okres urlopowy. W różnych konfiguracjach czasoprzestrzennych każdy z nas ma urlop, praktyki duszpasterskie i pracę w Domu Głównym w Poznaniu. W ramach praktyk pracujemy na parafiach, idziemy w pielgrzymkach (np. tradycyjnie w Czarnej Grupie na Warszawskiej Pielgrzymce Akademickiej na Jasną Górę), uczestniczymy w rekolekcjach, kongresach i spotkaniach (Zaborówiec, RCS, Domowy Kościół, LSO i wiele innych), prowadzimy akcje powołaniowe (Władysławowo, 30 czerwca - 20 sierpnia). Niektórzy z nas wpisują w prawie trzymiesięczny czas wakacji także kursy językowe za granicą, praktyki katechetyczne czy specjalny czas na pisanie prac magisterskich. Intensywnie odpoczywamy w ramach tygodni urlopowych, chodząc po górach, odwiedzając bliskich i dalszych, zwiedzając Europę (np. Białoruś, Ukrainę i Bałkany).

Wakacje to czas wielu spotkań. To także możliwość dawania świadectwa i budowania naszej tożsamości zakonnej. Jesteśmy Chrystusowcami. Cokolwiek robimy, gdziekolwiek służymy, kogokolwiek spotykamy – w tym roku przyświeca nam szczególny cel, który streszczają słowa z Księgi Amosa: Szukajcie Pana, a żyć będziecie! (Am 5,6). Szukamy Boga! W codziennej modlitwie, rachunku sumienia, rozmyślaniu nad słowem Bożym i lekturze Pisma Świętego. Podczas codziennej Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu. Modląc się nieustannie na różańcu, czytając pobożną lekturę. Szukamy Boga w drugim człowieku, bliskim i nowo poznanym. W cudach boskiego stworzenia. Na plaży, w górach, w wielkim mieście. Na pielgrzymce, w polu i na kanapie. W sercu i sumieniu. W każdej sytuacji, wydarzeniu, w dobrej i złej nowinie. W miłości. Szukamy Boga! Uczymy się, jak być Chrystusowcem.

Na to zadanie błogosławi nam Czcigodny Sługa Boży August kard. Hlond: W świecie nowych posłannictw polskich niech tą zakonną gromadkę prowadzi na pokorny apostolski trud i ofiarę całopalenia Królowa Wszechświata o Niepokalanym Sercu a ramieniu wszechmocnym, które ściera bunt i pychę, a budowniczym i bohaterom Królestwa Bożego otwiera skarby łask. Ten, który „oznajmił Wam tajemnice woli swojej”, niech „Was ubłogosławi wszelkim błogosławieństwem duchowym darów niebieskich w Chrystusie”.

Do zobaczenia w drodze!

aktualizowano: 2018-10-02
Wszystkich rekordów:

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

61-108 Poznań
ul. Panny Marii 4
tel. (061) 64 72 100
Alior Bank 26 2490 0005 0000 4600 5132 4307
2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone