Slideshow

Slideshow 17 grudnia 2019 wyświetleń: 427

Antyfony adwentowe

Zapraszamy do wysłuchania antyfon adwentowych w wykonaniu kleryków naszej scholi seminaryjnej:

O SAPIENTIA

https://www.youtube.com/watch?v=WkswEXRplx4&feature=youtu.be

O ADONAI

https://www.youtube.com/watch?v=QIRtIaOM-R8

O RADIX

https://www.youtube.com/watch?v=0x7rl-BaHtU

O CLAVIS

https://www.youtube.com/watch?v=bG0kcM3CF5s

O ORIENS

https://www.youtube.com/watch?v=UQ_YWL8oNsQ

O REX GENTIUM

https://www.youtube.com/watch?v=DP7tfPPLX5g

O EMMANUEL

https://www.youtube.com/watch?v=LIRwkXyVuSk

ERO CRAS – odpowiedź Chrystusa na wołanie Kościoła

Antyfona – werset zaczerpnięty z Psalmów lub innych ksiąg Pisma Świętego, zwykle rozpoczynający i kończący modlitwę. Zawiera myśl religijną, która może pobudzić człowieka do lepszej, głębszej i bardziej pobożnej modlitwy. W chorale gregoriańskim antyfony to różne typy śpiewów, np. antyfony psalmowe czy mszalne.

Wielkie Antyfony Adwentowe pochodzą z Liturgii Godzin; to krótkie wersety poprzedzające hymn Magnificat, odmawiany podczas każdych Nieszporów. Magnificat to dziękczynienie Maryi za łaskę cudownego poczęcia Chrystusa. Wielkie antyfony z dni 17-23 grudnia wykonywane są w liturgii Mszy św. jako werset w aklamacji Alleluja przed Ewangelią.

Każda z 7 antyfon składa się z krótkich, zawierających trzy lub cztery wersy płomiennych wezwań modlitewnych. Zaczyna się od wezwania do przychodzącego Chrystusa, zawsze poprzedzonego wołaniem: „O”. Stąd też często używana nazwa: Wielkie antyfony adwentowe „O”. Wezwanie nigdy nie nazywa Chrystusa po imieniu, lecz określa opartymi na Starym Testamencie metaforami literackimi: „Mądrość, która wyszła z ust Najwyższego”, „Adonai, wódz Izraela”, „Korzeń Jessego”, „Klucz Dawida”, „Wschód”, „Król narodów” oraz „Emmanuel”.

W drugiej części każdej antyfony znajdziemy krótką prośbę o dobre owoce Wcielenia Chrystusa, które wyzwala człowieka z jego grzesznej i słabej kondycji. Słyszymy słowa o „wyprowadzeniu z więzienia człowieka pogrążonego w cieniu śmierci”, o „wyzwoleniu potężnym ramieniem” czy też „nauczenie nas dróg roztropności”.

Centrum i treścią wołania Kościoła do Chrystusa jest słowo „Veni – Przyjdź”. Czasownik ten poprzedza nacechowane optymizmem i nadzieją zapowiedzi z Wielkich antyfon adwentowych „O”.

Z Wielkich antyfon „O” zbudowany jest hymn na Adwent „Veni, Veni Emmanuel” („Przyjdź, przyjdź, Emmanuelu”). Gdy przeczytamy początkowe słowa antyfon w odwrotnej kolejności, utworzą one akrostych. Biorąc pierwsze litery od słów: Emmanuel (O Emmanuelu – Emmanuel czyli „Bóg z nami”), Rex (O Królu narodów), Oriens (O Wschodzie), Clavis (O Kluczu Dawida), Radix (O Korzeniu Jessego), Adonai (O Adonai, Wodzu Izraela) i Sapientia (O Mądrości), otrzymamy łacińskie zdanie :

E R O  C R A S

- które można przetłumaczyć jako Będę jutro, co łatwo odczytać jako zapowiedź nadejścia Mesjasza.

aktualizowano: 2019-12-23
Wszystkich rekordów:

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

61-108 Poznań
ul. Panny Marii 4
tel. (061) 64 72 100
Alior Bank 26 2490 0005 0000 4600 5132 4307
2020 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone