Slideshow

Slideshow 29 września 2018 wyświetleń: 455

29 września 2018 w Poznaniu odbyło się ponowienie ślubów czasowych, a w Mórkowie I profesja zakonna w Towarzystwie Chrystusowym

Tradycyjnie w dniu 29 września, w święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, odbywają się w naszym Zgromadzeniu dwa niezwykle ważne wydarzenia zakonne: w Poznaniu - ponowienie ślubów czasowych kleryków pierwszych lat studiów i braci pierwszych lat junioratu, a w Mórkowie złożenie I profesji zakonnej przez nowicjuszy Towarzystwa Chrystusowego. W tym roku śluby czasowe na okres jednego roku przedłużyło 8 kleryków i jeden brat zakonny, a dwóch kleryków i jeden z braci juniorystów złożyli śluby na 3 lata. Uroczystość przebiegła szybko, sprawnie i w bardzo podniosłej atmosferze. Śluby przyjmował Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego, ks. Ryszard Głowacki SChr. W homilli cytował jeden z listów okólnych naszego Współzałożyciela, Sł. Bożego o. Ignacego Posadzego SChr, o wierności zakonnika, życząc nam wiernego wypełnienia złożonych zobowiązań. Kilka godzin później, Ksiądz Generał przyjmował w Mórkowie pierwsze śluby zakonne czterech nowicjuszy, obecnie już kleryków I kursu. Są nimi: Alexander Lakomy, Adam Ławniczak, Paweł Osiński i Bohdan Prysnarznyi. Podczas homilli mówił im o otwartości serca i zachęcał do dążenia do świętości. Aby być świętym - mówił Ksiądz Generał, cytując rozmowę św. Scholastyki ze swoim bratem św. Benedyktem - wystarczy chcieć. Tradycyjnie do Mórkowa pojechała liczna grupa księży i braci Chrystusowców z Domu Głównego, schola seminaryjna pod kierownictwem ks. Roberta Nalepki SChr oraz klerycy II i IV kursu. W niedzielę, 30 września, neoprofesi przyjechali do Poznania i wprowadzili się do seminarium. Od poniedziałku rozpoczęli wykłady.

Trudno w pełni wyrazić Bogu wdzięczność, która towarzyszy nam w związku z tym niepojętym dobrodziejstwem, jakim jest powołanie zakonne. Z wielką radością złożyliśmy nasze ślubowania i jesteśmy gotowi każdego dnia wiernie je wypełniać. Nieco łatwiej w krótkich żołnierskich słowach podziękować Towarzystwu Chrystusowemu, naszym współbraciom w osobach Księdza Generała, Rady, Zarządu i Przełożonych seminaryjnych - za to, że przyjęli nas i zachowali w tej niezwykłej rodzinie na kolejne lata. Śluby czasowe traktujemy jak wieczyste; to nie jest decyzja na chwilę czy na próbę. Chrystusowcem jest się całym sercem albo wcale. Tym bardziej dziękujemy naszym Przełożonym różnego szczebla, mając we wdzięcznej pamięci także Rodziców, Rodzinę i wszystkich Dobrych Ludzi, których Pan Bóg postawił na drodze naszego powołania. Bóg zapłać!

aktualizowano: 2018-10-24
Wszystkich rekordów:

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

61-108 Poznań
ul. Panny Marii 4
tel. (061) 64 72 100
Alior Bank 26 2490 0005 0000 4600 5132 4307
2020 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone