Slideshow

Slideshow 24 października 2018 wyświetleń: 418

24 października 2018 wybraliśmy nowe "władze seminaryjne"

Wybraliśmy nowych przedstawicieli naszej wspólnoty seminaryjnej. Potocznie nazywamy ich "władzą seminaryjną", ale w rzeczywistości chodzi o pełnienie służby na rzecz wspólnoty kleryków - wykonywanie pewnych funkcji w seminarium: dziekana, gospodarza i jego zastępcy, ceremoniarza i sacelana, dziekanów poszczególnych kursów. Do każdej z tych funkcji przypisane są przede wszystkim zadania i obowiązki. Dziekan jest przedstawicielem całej wspólnoty seminaryjnej, reprezentantem wobec Przełożonych i na zewnątrz. Nadzoruje też pewne aspekty życia wewnętrznego seminarium. Gospodarz zajmuje się pracą kleryków i zaopatrzeniem seminarium. Ceremoniarz odpowiada za wszelkie liturgiczne aspekty życia seminaryjnego. "Władza" jest kadencyjna, zmienia się co roku, tradycyjnie sprawują ją klerycy IV kursu. Każdy wybór kandydata do danego zadania musi być zaaprobowany i pogłobosławiony przez ks. Rektora. Do pełnienia zadań seminaryjnych na rok 2018/2019 wybrano:

Dziekan seminaryjny - kl. Sebastian Stawierej

Ceremoniarz - kl. Chris Czapla

Gospodarz - kl. Jakub Bielecki

Sacelan - kl. Paweł Hałgas

Zastępca gospodarza - kl. Patrick Studniarz

Dziekan I kursu - kl. Paweł Osiński

Dziekan II kursu - kl. Grzegorz Brzozowski-Zabost

Dziekan III kursu - kl. Paweł Hałgas

Dziekan IV kursu - kl. Sebastian Stawierej

Dziekan V kursu - kl. Krzysztof Zubek

Dziekan VI kursu - dk. Maksymilian Ślusarczyk

Z pomocą Bożą, tym zadaniom podołamy!

Wydarzeniem wieczoru było pożegnanie ks. Sylwestra Marca, prefekta Seminarium, który został skierowano do pracy misyjnej wśród Polaków w Niemczech. Wykorzystaliśmy wieczór wyborczy, by serdecznie podziękować odchodzącemu Prefektowi za trzy lata ciężkiej pracy z klerykami. Życzymy wielu łask Bożych, darów Ducha św., opieki Matki Bożej Królowej Towarzystwa Chrystusowego oraz wspaniałych owoców duszpasterskich na tej nowej drodze realizacji powołania! Dziękujemy za wszystko!

Serdecznie witamy nowego prefekta naszego Seminarium, ks. dr Pawła Jasinę SChr, który przybył do nas prosto po studiach doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Życzymy wiele cierpliwości, miłości braterskiej i miłosierdzia dla kleryków. Niech Bóg udzieli Księdzu wszelkich potrzebnych łask i darów do tego ciekawego zadania.

Bardzo dziękujemy także ustępującej "władzy seminaryjnej", klerykom V kursu: Wojtkowi Kułachowi, Krzysztofowi Zubkowi i Dominikowi Matuszewskiemu! Odchodzą na zasłużoną emeryturę. Będą teraz spokojnie kończyć pisać prace magisterskie i przygotowywać się do przyjęcia święceń diakonatu w maju 2019 r.

aktualizowano: 2019-03-11
Wszystkich rekordów:

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

61-108 Poznań
ul. Panny Marii 4
tel. (061) 64 72 100
Alior Bank 26 2490 0005 0000 4600 5132 4307
2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone