O nas

O nas 14 września 2015 wyświetleń: 31005

O nas...

Okres formacji seminaryjnej kardynał Hlond określił jako „lata posiewu duszy”. Tenże posiew ma za cel wydać plon w postaci dojrzałych osobowości zakonnych zdolnych podjąć pracę duszpasterską zgodną z misją i potrzebami zgromadzenia.

Przygotowanie seminaryjne rozłożone jest na sześć lat i ma trzy zasadnicze wymiary: duchowy, intelektualny oraz pastoralny. Formacja duchowa ma wśród nich prymat. Jej celem jest głębokie zjednoczenie się formowanych z Chrystusem w wierze, nadziei i miłości. Kluczową rolę w rozwoju duchowym alumnów odgrywają rozważanie Słowa Bożego oraz coraz pełniejsze przeżywanie i umiłowanie liturgii. Formacja intelektualna poprzez studium filozofii i teologii kładzie racjonalny fundament pod rozumienie prawd wiary, które przekraczając ludzki rozum, nie przeczą mu. Formacja pastoralna z kolei wyposaża alumnów w umiejętności potrzebne do pełnienia posługi w duchu Towarzystwa tak w kraju, jak poza jego granicami. Służą jej liczne praktyki duszpasterskie odbywane przez alumnów w trakcie roku akademickiego oraz podczas wakacji.

Równolegle do życia modlitwy, studiów i praktyk alumni są wprowadzani w posługi (na trzecim roku w posługę lektoratu, na czwartym akolitatu) oraz ponawiają śluby zakonne. Ostatecznej odpowiedzi na Boże wezwanie udzielają, składając profesję dozgonną, co ma miejsce na piątym roku studiów seminaryjnych. Zwieńczeniem formacji seminaryjnej są święcenia diakonatu (na piątym roku, po złożeniu profesji dozgonnej) oraz prezbiteratu (po zakończeniu studiów seminaryjnych).

ost. aktualizacja: 2015-09-14

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

61-108 Poznań
ul. Panny Marii 4
tel. (061) 64 72 100
Alior Bank 26 2490 0005 0000 4600 5132 4307
2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone