Fotogalerie

Fotogalerie 15 maja 2013 wyświetleń: 2453

Generał Stanisław Maczek i jego żołnierze 2013

W ramach popularyzacji postaci generała Stanisława Maczka i dokonań dowodzonej przez niego 1 Polskiej Dywizji Pancernej gościli w Domu Głównym i w Wyższym Seminarium Duchownym przedstawiciele Zarządu Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków: prezes zarządu – gen. bryg. rez. Zbigniew Szura, sekretarz – ppłk rez. Waldemar Kotula, który jest równocześnie kustoszem Sali Tradycji Czarnej Dywizji oraz zastępca sekretarza – ppłk Stanisław Sokołowski, który jest także szefem wydziału wychowawczego 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

Ta wizyta odbyła się z inicjatywy naszego współbrata ks. Sławomira Klima – duszpasterza polonijnego w Bredzie (Holandia), w miejscu chyba najbliższym polskim pancerniakom. Ks. Sławomir jest także od kwietnia ubiegłego roku Honorowym Kapelanem Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków.

Wieczorem, o godz. 19.30 w auli seminaryjnej odbyło spotkanie z szanownymi gośćmi, w którym wzięli udział klerycy i wychowawcy naszego seminarium, mieszkańcy Domu Głównego, grupa alumnów seminarium diecezjalnego i braci karmelitów.

W ponad półtoragodzinnej prelekcji z wykorzystaniem multimediów kustosz Sali Tradycji Czarnej Dywizji ppłk rez. Waldemar Kotula przybliżył zgromadzonym postać generała Maczka, jego zasługi i odznaczenia oraz organizację i szlak bojowy 1 Polskiej Dywizji Pancernej zwanej czarną Dywizją. Nie zabrakło także refleksji nad powojennymi trudnymi losami legendarnego Generała i jego pancerniaków.

Goście przekazali do naszej biblioteki pamiątkowe albumy i inne materiały przybliżające losy gen. Maczka i pancernej dywizji. Spotkaniu towarzyszyła także wystawa „Generał Stanisław Maczek i jego żołnierze” prezentująca dokonania Czarnej Dywizji i jej dowódcy.

źródło: [www.chrystusowcy.pl]

aktualizowano: 2013-05-19
Wszystkich albumów:

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

61-108 Poznań
ul. Panny Marii 4
tel. (061) 64 72 100
Alior Bank 26 2490 0005 0000 4600 5132 4307
2020 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone