Aktualności

Aktualności 18 października 2016 wyświetleń: 1862

Uroczysta inauguracja roku akademickiego

Rok akademicki 2016/2017 możemy oficjalnie uznać za rozpoczęty! Poniedziałek siedemnastego był dla seminarium dniem poświęconym tej uroczystości i teraz napełnieni nowym duchem, możemy kontynuować naukę i formację.

Po koniecznych przygotowaniach, rozpoczęliśmy obchody Mszą św. koncelebrowaną przez licznie zgromadzonych księży-gości, której przewodniczył nasz Przełożony Generalny, ks. Ryszard Głowacki SChr. Pięknie celebrowana Msza św. z okolicznościową, głęboką homilią delegata przełożonego Prowincji Warszawskiej Karmelitów Bosych, pozwoliła nam stać się jednością eucharystyczną i oddać Bogu dzięki, że dane nam było znaleźć się u progu kolejnego roku.

Druga część spotkania miała miejsce na auli seminaryjnej, gdzie po powitaniach i wprowadzających słowach Rektora Seminarium, ks. dr Andrzeja Łysego SChr odbyła się immatrykulacja alumnów pierwszego roku. Pięciu przybyłych niedawno do Poznania neoprofesów odebrało indeksy z rąk ks. dr hab. Zbigniewa Kubackiego SI, Prorektora PWTW i kierownika Collegium Bobolanum oraz złożyło ślubowanie. Słowo do zebranych, a szczególnie do świeżo immatrykulowanych skierował ks. Generał, wspominając swoje początki seminaryjnej drogi i zachęcając do wysiłków, których celem jest Bóg i służba Jemu. 

Wykład inaugruacyjny wygłosił ks. dr Marek Grygiel SChr. Przedstawił w nim rozwijaną dzisiaj ideę "katolicyzmu ewangelicznego", który stanowić ma właściwą odpowiedź na wyzwania współczesności. Padła w jego trakcie ważna myśl, oparta na twórczości Benedykta XVI, że Kościół nie ma być "punktem usług sakramentalnych", gotowym dostosować swój "towar" do każdego potencjalnego "konsumenta". Jest raczej coraz mocniej widoczne, że musi on nieraz stanowić pozytywną, konstruktywnę siłą kontrkulturową – biorąc pod uwagę antychrześcijański nieraz charakter kultury dominującej w społeczeństwie.

Zebrani zostali zapoznani z podejmowanymi w poprzednim roku akademickim pracami wykładowców i kleryków seminarium, dalszymi planami i nadziejami. Wzruszającym momentem było podkreślenie roli krzewiciela wiedzy i umiłowania liturgii oraz łącznika pokoleń jaką w życiu Seminarium i całego Towarzystwa odgrywa od wielu lat ks. prof. dr hab. Bogusław Nadolski SChr, mimo problemów zdrowotnych wciąż tworzący cenne publikacje naukowe. W 80-tą rocznicę wmurowania kamienia pod powstające Seminarium Zagraniczne, szczególnie zabrzmiały też słowa o rozpoczęciu planowanego już dawno remontu gmachu seminarium.

Po zakończeniu części sprawozdawczo-naukowej, odśpiewaliśmy Hymn Towarzystwa i udaliśmy się w braterskiej atmosferze na obiad.

 

Podziękowania kierujemy do wszystkich zacnych gości: przełożonych, wykładowców i formatorów licznych seminariów zakonnych i diecezjalnych, przedstawicieli władz samorządowych  i środowisk naukowo-artystycznych Poznania, pracowników oraz przyjaciół naszego domu. Wszystkim przybyłym i tym, którzy przybyć nie mogli, dziękujemy za życzliwe wsparcie - a na dalszy okres formacji, prosimy o pamięć modlitewną. Ad maiorem Dei gloriam!

KB

aktualizowano: 2017-11-23
Wszystkich rekordów:

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

61-108 Poznań
ul. Panny Marii 4
tel. (061) 64 72 100
Alior Bank 26 2490 0005 0000 4600 5132 4307
2020 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone