Aktualności 24 maja 2019 wyświetleń: 1165

Neoprezbiterzy i diakoni Towarzystwa Chrystusowego - święcenia, 21 maj 2019 r.

We wtorek, 21 maja, z rąk Jego Ekscelencji ks. bpa Damiana Bryla, biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej, święcenia kapłańskie przyjęli Chrystusowcy: ks. Michał Armatys, ks. Karol Baj, ks. Roman Melnyk i ks. Maksymilian Ślusarczyk. Święcenia diakonatu otrzymali: dk. Wojciech Kułach i dk. Dominik Matuszewski. Uroczystą Eucharystię koncelebrowali przełożeni Towarzystwa Chrystusowego z Przełożonym Generalnym ks. Ryszardem Głowackim na czele, prowincjałowie Towarzystwa Chrystusowego, Ks. Rektor i wychowawcy seminaryjni, wielu naszych współbraci chrystusowców z różnych stron świata oraz zaprzyjaźnieni kapłani diecezjalni i zakonni. Były też siostry i bracia zakonni, klerycy i nowicjusze oraz oczywiście rodzice, rodzeństwo, rodzina i przyjaciele nowo wyświęconych.

Pan Bóg posyła robotników na swoje żniwo, obdarzając ich mocą Ducha Świętego, zaufaniem i miłością. Kapłani mają w imieniu Chrystusa składać Jego ofiarę, a także razem z Chrystusem składać w ofierze samych siebie oraz głosić Ewangelię, aby każdy człowiek poprzez ich posługę mógł znaleźć drogę do Boga. JE bp Damian Bryl, tegoroczny szafarz sakramentu święceń, przestrzegał w homilli, że kapłan nie pełni swojej misji, lecz misję Chrystusa. Nie on jest ważny, lecz zadanie, które wykonuje. To niezwykle ważna wskazówka w dniu święceń. 21 maja 2019 r. powiększyło się grono szafarzy sakramentów świętych w Kościele i przybyło tych, którzy w duszpasterskiej posłudze zaniosą Chrystusa Polakom przebywającym poza granicami naszej Ojczyzny. Modlimy się o łaskę gorliwości i wytrwałości dla naszych starszych współbraci - zarówno kapłanów, jak i diakonów. Niech będą wierni Chrystusowi i Kościołowi, i wytrwale strzegą tego wielkiego daru, który otrzymali od Boga.

W środę, 22 maja 2018 r. neoprezbiterzy odprawili Mszę prymicyjną w naszej seminaryjnej kaplicy z udziałem mieszkańców Domu Głównego, pracowników, wykładowców oraz Przyjaciół i Dobrodziejów naszego Zgromadzenia. Przewodniczyli i koncelebrowali, a słowo Boże wygłosił Przełożony Generalny, ks. Ryszard Głowacki SChr. Po Mszy św. obdarzyli nas specjalnym prymicyjnym błogosławieństwem.

Zdjęcia ze święceń: © Wydawnictwo Hlondianum, D. Witkowska

aktualizowano: 2019-11-22
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: