Aktualności

Aktualności 3 października 2020 wyświetleń: 508

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

3 października w dzisiejszą sobotę, w naszym seminarium odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. 

Podczas wspólnej Eucharystii, której przewodniczył Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, ks. Krzysztof Olejnik TChr, Rektor Collegium Bobolanum, ks. prof. dr hab. Piotr Aszyk SJ, w skierowanej do nas homilii zwrócił uwagę, że powinniśmy pozwolić na to, aby to Pan Jezus autentycznie kierował naszym życiem, gdyż to właśnie przez Niego możemy odnaleźć największą radość, szczególnie gdy dajemy mu możliwość leczenia naszych duchowych zmartwień. Odniósł się on także do tajemnicy Królestwa Bożego, podając przykład, że człowiek który prawdziwie żyje Panem Bogiem, już tu na ziemi przebywa w pewnym stopniu w rzeczywistości nieba. Choć dzisiejsza uroczystość inauguracji roku akademickiego ma charakter silnie naukowy, to podkreślił on nieustanną wagę wchodzenia w tak potrzebną i stałą relację ze Stwórcą. 

Będąc z kolei w auli seminaryjnej, w słowie wprowadzenia ksiądz rektor Jan Hadalski TChr wskazał, że po ubiegłym roku akademickim, który przeżyliśmy pod hasłem ducha ofiary, w tym roku, zwrócimy szczególną uwagę na Eucharystię, nasze codzienne święto i źródło uświęcenia. Następnie, ksiądz prefekt Paweł Jasina TChr w krótkim podsumowaniu ubiegłego roku, przypomniał minione wydarzenia z życia seminarium, praktyki duszpasterskie, spełnione plany i wyzwania jakich się podjęliśmy. Po sprawozdaniu, nastąpiła immatrykulacja alumnów, którym indeksy wręczył ks. prof. dr hab. Piotr Aszyk SJ:

  • Bartłomiej Głuch OCD

  • Grzegorz Grabowski TChr

  • Andrei Lutski OCD

  • Wiktor Stankiewicz TChr 

  • Bartosz Zaryczny TChr

Ten rok akademicki, oprócz czterech chrystusowców, rozpoczyna także dwóch karmelitów bosych, których zakon związany jest naukowo z naszym seminarium od 9 lat. 

Dalej, odśpiewaliśmy Gaudeamus Igitur i wysłuchaliśmy wykładu inauguracyjnego dr. hab Jacka Gołębiewskiego, profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, poświęconego Cudowi nad Wisłą i zaangażowaniu Kościoła w Bitwę Warszawską 1920 roku. Po wykładzie, przedstawiciel wspólnoty seminaryjnej, kl. Grzegorz Brzozowski-Zabost TChr powitał nowych alumnów, zaś Rektor Collegium Bobolanum, ks. prof. dr hab. Piotr Aszyk SJ, skierował do nich słowa zachęty do owocnego wzrastania w formacji intelektualnej, co uczynił także Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, ks. Krzysztof Olejnik TChr. Na końcu, odśpiewaliśmy hymn naszego zgromadzenia.

Dzisiejszą inauguracją, oddaliśmy się również refleksji nad rozpoczęciem nowego roku akademickiego w kontekście roku Serca Jezusowego w naszym zgromadzeniu. Warto nadmienić, iż kult Serca Pana Jezusa jest istotnym elementem duchowości chrystusowców, towarzyszącym nam od samych początków Towarzystwa Chrystusowego. 

Wszystkim sześciu alumnom życzymy wielu obfitych łask Bożych na drodze powołania i powodzenia w nauce, która wpisana jest w ich formację zakonną.


aktualizowano: 2020-10-04
Wszystkich rekordów:

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

61-108 Poznań
ul. Panny Marii 4
tel. (061) 64 72 100
Alior Bank 26 2490 0005 0000 4600 5132 4307
2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone