Aktualności

Aktualności 22 października 2016 wyświetleń: 1619

31 noc czuwania w intencji Polonii i jej duszpasterzy

Nasze coroczne jasnogórskie czuwanie w intencji Polonii i jej duszpasterzy w tym roku odbyło się w nocy z 21. na 22. października pod hasłem "Bądźcie świadkami miłosierdzia".

Od późnych, popołudniowych godzin przybywało coraz więcej naszych brać i sióstr z Polski i spoza kraju. Do godziny dwudziestej naliczyliśmy już kilkadziesiąt grup, łącznie około tysiąca trzystu osób – z różnych powodów niektórzy przybyli też później, więc liczba ta się zwiększyła.

Czuwanie rozpoczął występ muzyczno-taneczny młodzieży z parafii pw. Chrystusa Króla w Stargardzie, który miał wprowadzić widzów w temat Bożego miłosierdzia i, przy okazji, trochę rozruszać atmosferę.

O dwudziestej rozpoczęło się oficjalne przywitanie pielgrzymów, wyczytanie grup i przybyłych z nimi duszpasterzy. Reprezentacje przybyły z wielu krajów, m.in. z Białorusi, Francji, Holandii, Niemiec, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii           i innych krajów. 

Apel Jasnogórski przed obrazem Czarnej Madonny poprowadził ks. Zdzisław Malczewski SChr, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii. Po apelu odbyło się nabożeństwo dziękczynne przypominające nam łaskę chrztu Ojczyzny i fakt, że sami musimy w ten chrzest się włączać, realizując zasady nauki chrześcijańskiej nie tylko w życiu prywatnym ale też społecznym.

Mszę świętą o rozpoczęliśmy tradycyjnie o północy. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. Ryszard Głowacki SChr, Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego. Składajac Bogu dzięki za cuda dokonane w życiu Polski i Polaków, ks. Generał ukazał zgromadzeniu szczególną rolę trzech postaci wielkich ludzi Kościoła, którzy byli i są dotąd, drogowskazami duchowego życia narodu. Postacie te, to kard. August Hlond, kard. Stefan Wyszyński i św. Jan Paweł II. Każdy z nich we właściwy sobie sposób, aktami publicznymi i osobistymi, powierzał Polskę w trudnych momentach opiece Matki Bożej, każdy z nich też prosił Maryję o uproszenie łaski wytrwania narodu przy wierze. O tego ducha realizacji ponawianego zawierzania prosiło też zgromadzenie eucharystyczne, tworząc między sobą komunię największą z możliwych, bo opartą na Chrystusowym Chlebie życia.

Dłuższa chwila przerwy po Mszy św. przeznaczona na kawę i rozmowę, pozwoliła trochę otrząsnąć się ze zmęczenia             i spotkać ze znajomymi, czasem nie widzianymi od dawna. Takie nabranie sił było konieczne, aby móc wrócić do bazyliki    i włączyć się jeszcze w dalsze nabożeństwa, m.in. koronkę do miłosierdzia Bożego. 

 

Podczas całego czuwania padło bardzo wiele pięknych słów zaniesiono do Boga wiele próśb i podziękowań, ofiarowano wiele sił i modlitw, dokonało się też wiele osobistych, tzw. "codziennych nawróceń" w sakramencie spowiedzi i pojednania. Jak zawsze, na czuwaniu dało się odczuć gromadzącą wszystkich myśl o powodzeniu sprawy Bożej pośród ludu polskiego rozsianego po całym świecie. W wielu rozmowach, spotkaniach i opowieściach można było zbudować się wiarą i nadzieją osób, które ofiarnie wspierają Polskę i Polonię swoimi modlitwami, cierpieniami, poświęceniem. Należy oddać szacunek wiernym z parafii z Polski i spoza granicy, którzy nie żałowali swego czasu, by modlić się wspólnie w maryjnym centrum Polski. Równie duże uznanie należy się duszpasterzom i osobom oddanym Polonii, którzy przyprowadzili grupy na to spotkanie: księżom Towarzystwa Chrystusowego, Siostrom Misjonarkom, a także, nieraz, osobom świeckim, które zorganizowały się na własną rękę. 

Czuwanie będzie można uznać za sukces niewątpliwie wtedy, kiedy obecni na nim, zaczną (lub będą kontynuować) realizować w swoim życiu hasło przewodnie i staną się świadkami miłosierdzia dla wszystkich wokół. Czego sobie i nam wszystkim jako seminarium życzymy :)

aktualizowano: 2017-11-23
Wszystkich rekordów:

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

61-108 Poznań
ul. Panny Marii 4
tel. (061) 64 72 100
Alior Bank 26 2490 0005 0000 4600 5132 4307
2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone