Aktualności

Aktualności 24 października 2018 wyświetleń: 428

22 października 2018 odbyła się w Senacie RP sesja naukowa z okazji 70. rocznicy śmierci Czcigodnego Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda

Konferencja naukowa w Senacie RP, w której wzięli udział ks. bp Stanisław Stefanek, chrystusowiec, całe nasze Seminarium, Przełożeni i klerycy oraz kilku z naszych profesorów, odbyła się pod tytułem.: "W służbie Bogu i Ojczyźnie". Zorganizował ją Parlamentarny Zespół Miłośników Historii, Towarzystwo Chrystusowe i Salezjańska Inspektoria św. Wojciecha w Pile. Sesję otworzył przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Miłośników Historii Senator prof. Jan Żaryn. Następnie został odczytany list Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, który objął konferencję swoim patronatem. Potem słowo do uczestników skierował ks. Pierluigi Cameroni SDB, postulator generalny w sprawie Kardynała Założyciela, który specjalnie przyjechał z Rzymu. Całą konferencję prowadził ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB, dyrektor Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej, on też wprowadził wszystkich uczestników w tematykę sympozjum.

Podczas całodziennego spotkania wysłuchaliśmy kilku referatów na temat Kard. Augusta Hlonda, jego życia i pracy. Ks. dr Krzysztof Butowski SDB mówił o myśli społecznej Kardynała Założyciela we współcześnie odczytanych listach kard. Hlonda. Dr Zbigniew Girzyński z UMK w Toruniu ciekawie przedstawił relacje Kardynała z Józefem Piłsudskim i Piłsudczykami. Ks. prof. Bernard Kołodziej SChr opowiadał o relacjach Kard. A. Hlond z Polakami, żyjącym poza granicami Ojczyzny. Ks. dr Paweł Jasina SChr pokazał myśl o narodzie i państwie w nauczaniu kard. Augusta Hlonda. Ks. dr Bogusław Kozioł SChr, na podstawie osobistych zapisków z notatnika Kardynała Założyciela, przybliżył jego naukę na temat patriotyzmu jako elementu duchowości Polaków. O promocji laikatu przez kard. Hlonda mówiła mgr Joanna Olbert, prezes gdańskiego oddziału Akcji Katolickiej. Natomiast senator Czesław Ryszka przypomniał profetyczne przepowiednie Czcigodnego Sługi Bożego na temat przyszłości Polski "na czele narodów".

Dzięki tym ciekawym wystąpieniom mieliśmy okazję poznać bliżej naszego Założyciela. Prelegenci nie tylko kreślili obraz Czcigodnego Sługi Bożego widoczny w jego pismach, ale też mówili o jego świadectwie życia. O tym, że był bardzo młody, gdy został Prymasem - miał 45 lat i miał niewielkie doświadczenie pasterzowania w Kościele, gdy został Prymasem Polski. O tym, że jako 12-latek poznał życie emigranta, wyjeżdżając do Turynu. O tym, że jako Ślązak, przyjmując pierwsze urzędy kościelne w Polsce był w kraju niemal nieznany. O tym, że ziemię na budowę Seminarium Zagranicznego w Poznaniu na Ostrowie Tumskim, na której dziś stoi nasz dom, kupił w 1930 r. za pieniądze, które dostał z okazji jubileuszu 25-lecia swojego kapłaństwa. O tym, że miał niezwykły talent dyplomatyczny, potrafił łączyć różne, często zwaśnione środowska, widział potrzebę jednoczenia ludzi i wiedział, jak to robić. O tym, że przyznany mu przez Papieża tytuł Protektora Emigracji był pierwszym takim w historii, choć przed nim prosili o podobny tytuł dla siebie prymasi i biskupi innych krajów. Dzięki niemu mógł występować do rządów krajów, w których mieszkali Polacy z pozycji delegata głowy państwa, Watykanu. O tym, że wiązał tak wielkie nadzieje i tak mocno wierzył w przyszłość Towarzystwa Chrystusowego, że po jego powołaniu do życia napisał pismo do biskupów całej Polski, że przyjdzie taki czas, w którym będą odwoływać swoich księży z emigracji, bo ich miejsce zajmą rzesze Chrystusowców. W istocie, tak zdarzyło się wielokrotnie. O tym, że znał francuski, niemiecki, włoski i doskonale przemawiał po hiszpańsku. O tym, że zapamiętano go z radosnego uśmiechu, który przedziwnie pasował do jego książęcej powagi, podziwiano też jego mocny, męski głos. O tym, że proroczo przestrzegał przed niebezpieczeństwem zgnilizny moralnej, która wdzierać się będzie do Polski w imię "robienia z naszego kraju Europy". Wiele z tych i innych faktów jest nam dobrze znana z naszych studiów nad życiem Kardynała Założyciela, inne przypomnieliśmy sobie podczas konferencji. Cieszyliśmy podczas senackiej sesji, że możemy usłyszeć o tym od historyków, a także od miłośników historii z polskiego Parlamentu.

Na zakończenie sesji dr Rafał Łatka z IPN zaprezentował nowo wydany album "August Hlond 1881-1949"; poseł Czesław Sobierajski poinformował o reprincie książki "Na straży sumienia Narodu", a mgr Joanna Olbert ogłosiła otwarcie V Ogólnopolskiego Konkursu Hlondowskiego. Podczas konferencji, Wiesław Włodek, wiceprezes Zarządu Poczta Polska SA, zaprezentował też walory filatelistyczne "Kard. August Hlond - Prymas Polski Odrodzonej". Zestaw składa się ze znaczka pocztowego o nominale 5 zł, koperty, stempla pocztowego i okazjonalnego folderu. W konferencji wzięli udział także senatorowie i posłowie, klerycy Towarzystwa św. Franciszka Salezego wraz ze swoimi wychowawcami, przedstawiciele Akcji Katolickiej, przedstawiciele mediów i inni.

O godz. 19.00 spotkaliśmy się wszyscy w bazylice archikatedralnej Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie, gdzie znajduje się grób kard. Augusta Hlonda. Tam odprawiona została uroczysta Msza św. w intencji beatyfikacji oraz jako dziękczynienie za "Dekret o heroiczności życia i cnót" Czcigodnego Sługi Bożego. Przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, a homilię wygłosił bp Stanisław Stefanek SChr. Obecni byli także bp Wiesław Lechowicz, delegat Konferencji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, salezjanie, kapłani diecezjalni, osoby życia konsekrowanego, członkowie Akcji Katolickiej i wierni parafii katedralnej. My, Chrystusowcy, stawiliśmy się w bardzo bogatym i szacownym gronie, z ks. Generałem Ryszardem Głowackim SChr na czele, członkami Zarządu Generalnego Towarzystwa Chrystusowego, Księżmy Profesorami z naszego zgromadzenia i Przełożonymi seminaryjnymi. Diakoni i klerycy przygotowali i asystowali liturgicznie w tym wydarzeniu. Po Eucharystii wszyscy udaliśmy się do grobu Czcigodnego Sługi Bożego, gdzie Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego poprowadził modlitwę o beatyfikację kard. A. Hlonda i złożył przy jego portrecie bukiet kwiatów.

aktualizowano: 2019-01-24
Wszystkich rekordów:

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

61-108 Poznań
ul. Panny Marii 4
tel. (061) 64 72 100
Alior Bank 26 2490 0005 0000 4600 5132 4307
2020 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone